Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2018] Ngày 18 tháng 3 năm 2018, chín học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Thạch Hà, quận Kim Châu, thành phố Đại Liên đã bị bắt giữ vì phân phát loạt bài của Thời báo Đại Kỷ Nguyên – “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”.

Các học viên đã thuê xe đi đến thôn Viên Đồn, thị trấn Pháo Đài, khu Kim Phổ Tân, thành phố Ngõa Phòng Điếm để phân phát miễn phí báo cho người dân địa phương. Họ bị báo cảnh sát và bị đưa đến Đồn cảnh sát Pháo Đài ở khu Kim Phổ Tân.

Chín học viên là ông Lưu Hi Vĩnh, ông Chu Hưng, ông Lý Thiên Học, ông Vương Lệ Chí, bà Trương Tam Man, bà Đàm Xuân Vinh, bà Cốc Tú Hoa và vợ chồng ông bà Tôn.

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, cảnh sát chia các học viên ra và sau đó giam giữ họ ở bốn trại tạm giam khác nhau.

Tiếp theo, chín học viên bị đưa đến một bệnh viện để kiểm tra y tế.

Kiểm tra y tế phát hiện thấy ông Lưu Hi Vĩnh, 77 tuổi, đang trong tình trạng nguy hiểm vì huyết áp cao ở mức 200mmHg.

Cảnh sát đã tìm cách đưa ông đến trại tạm giam Tam Lý ở quận Kim Châu, tuy nhiên do điều kiện sức khỏe của ông nên trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận. Hai giờ sáng ngày hôm nay, họ đưa ông Lưu về nhà.

Sau khi bắt bà Cốc Tú Hoa, cảnh sát đã ngay lập tức lục soát nhà bà. Họ tịch thu của bà một máy in, một máy vi tính xách tay, một máy vi tính để bàn và tất cả các sách Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/22/363197.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/28/169193.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share