Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-10-2018] Vài tháng trước, Mai (hóa danh) bảo tôi rằng cô ấy biết một học viên tỉnh khác tên Doanh (hóa danh), cô ấy “ngộ cao” và đang giúp Mai xem hoàn cảnh tu luyện xung quanh của cô ấy.

Gần đây, trong khi học Pháp nhóm, Mai có đề xuất rằng cần tăng cường thời gian phát chính niệm. Các học viên khác cũng rất cao hứng. Nhưng sau đó cô ấy giải thích rằng là Doanh đưa ra kiến nghị đó bởi Doanh thấy có gì đó ở địa khu đang can nhiễu đến chúng tôi.

Sư phụ bảo chúng ta phát chính niệm. Nhưng giờ việc phát chính niệm kia lại nghe giống kiểu như Doanh là người đang bảo chúng tôi phát chính niệm.

Mai liên tục nói rằng Doanh là người “ngộ cao” và rằng bài viết về điều mà cô ấy nhìn thấy đã được đăng trên Minh Huệ Net.

Web Minh Huệ là sân giao lưu, nơi các học viên có thể chia sẻ thể ngộ của họ về Pháp lý. Miễn là nó có tác dụng tích cực, bài viết có thể được đăng tải, cũng không có phân chia cao thấp. Tuy nhiên, bài viết phản ánh các trạng thái tu luyện khác nhau của các học viên, và do đó, không phải luôn luôn là ở tầng thứ cao.

Sau khi tôi đọc một vài bài viết về những người “ngộ cao” đăng trên Minh Huệ Net, tôi nhận ra rằng “ngộ cao” không có nghĩa là người đó có “tầng thứ tu luyện cao”.

Kỳ thực, bất luận đồng tu tu luyện đạt đến một tầng thứ cao nào đó, thì đều cần phải “dĩ Pháp vi Sư”, và chúng ta không nên sản sinh sự sùng bái hay ỷ lại vào đồng tu khác, đó mới là có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với đồng tu. Nếu thấy đồng tu có vấn đề [thì] cần phải làm gì đó, cần nói với đồng tu rằng đối với vấn đề đó thì Sư phụ có yêu cầu thế nào, thì thật tốt biết bao, để các đồng tu thời khắc nhớ tới Pháp của Sư phụ, nhớ tới Đại Pháp, chứ không phải là [nhớ tới] người nào đó đang trong tu luyện.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/25/376207.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173343.html

Đăng ngày 04-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share