[MINH HUỆ 21-7-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 11 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh. Theo báo cáo này, 7 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 9 người bị bắt bất hợp pháp.

f6e8be0ce08051b65a4083efb0b53bd3.jpg

1. [Bắc Kinh] Ông Thôi Tuyết Lôi bị giam giữ
2. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Khúc Tú Mẫn và ông Dương Trường Kiệt bị bắt giữ
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Kiến Quốc bị kết án tù
4. [Huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy] Bà Vương Cần Phương bị giam giữ
5. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô] Bà Tần Kim Đệ bị giam giữ
7. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Nhâm bị bắt giữ
8. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Ảnh và Lý Tố Nga bị bắt giữ và bỏ tù
9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngũ Lệ Quân bị tạm giam hình sự
10. [Huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Xuân và vợ bà Hầu Lệ Phượng bị bắt giữ
11. [Huyện Thái Cốc, tỉnh Sơn Tây] Bà Trình Toàn Anh bị bắt giữ

1. [Bắc Kinh] Ông Thôi Tuyết Lôi bị giam giữ

Ông Thôi Tuyết Lôi ở khu Thạch Cảnh Sơn bị bắt giữ trong khi đang gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tới các quan chức tại Viện Kiểm sát Tối cao Bắc Kinh vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2018.

Ông Thôi bị đưa tới trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn vào ngày 4 tháng 7 và bị giam giữ ở đó 15 ngày. Ông được tại ngoại vào ngày 18 tháng 7 sau khi bị ép trả 1.000 tệ tiền bảo lãnh.

2. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Khúc Tú Mẫn và ông Dương Trường Kiệt bị bắt giữ

Bà Khúc Tú Mẫn, một viên chức của Bệnh viện Trung tâm Thị trấn Bạch Kỳ, bị công an địa phương bắt giữ trên đường đi làm vào buổi sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018. Công an cướp đi điện thoại và chìa khóa của bà, mở cửa nhà và lục soát nhà bà. Họ lấy đi ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu đã in, một máy tính để bàn và máy in.

Ông Dương Trường Kiệt ở thôn Bảo An bị bắt giữ cùng ngày, và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Tiểu Bạch Sơn.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Kiến Quốc bị kết án tù

Ông Vương Kiến Quốc, người ở hương Thổ Đính, khu Song Dương, bị người của Đồn Công an Thổ Đinh bắt giữ vào ngày 6 tháng 7 năm 2017, vì nghe bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Công trên điện thoại di động tại nhà. Ông bị đưa tới trại tạm giam Số 3 thành phố Trường Xuân.

Tòa án địa phương kết án ông Vương hai năm tù mà không hề thông báo tới gia đình ông. Ông Vương bị giam giữ trong Nhà tù Số 2 tỉnh Cát Lâm.

4. [Huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy] Bà Vương Cần Phương bị giam giữ

Trương Liên Chính, Đồn trưởng Đồn Công an Ngả Đình, dẫn theo nhiều công an khác đã đột nhập vào nhà bà Vương Cần Phương và bắt giữ bà vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2018. Họ lấy đi hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Bà Vương làm việc vặt trong khu trung tâm huyện để kiếm sống. Bà bị giam giữ ở trại tạm giam thành phố Phụ Dương 15 ngày.

Những cá nhân tham gia bức hại và Vương:

Tống Quốc Quang, Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Lâm Tuyền: +86-558-3964601, +86-13705682066

Triệu Kiện, Trưởng Phòng 610: +86-558-6583628, +86-13909674448

Trương Liên Chính, Đồn trưởng Đồn Công an thị trấn Ngả Đình: +86-558-6276686, +86-558-6276686

Lý Thân Đông, công an: +86-13956758585

5. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Điền Xuân Mai, bà Thôi Ngọc Linh, và bà Quách Thu Hương bị người của Đồn Công an Đại Loan bắt giữ vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2018.

Bà Điền và bà Quách được thả ra vào tối ngày hôm đó, còn bà Thôi bị giam giữ trong trại tạm giam 15 ngày.

Những cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

Triệu Tứ Hủy, Đồn trưởng Đồn Công an Đại Loan: +86-17806352589

Trương Tân Binh, Đồn phó Đồn Công an Đại Loan: +86-17806352081

Chu Thanh, công an: +86-13969552666

Lưu Vĩnh: +86-13561232828

Viên Hiểu Quân, Trưởng Phòng 610 kiêm Giám đốc trại tạm giam: +86-13516355777

Trần Hồng Nham, Chính trị viên: +86-13706352331

Trương Nhã, Đội phó Đội lính canh tù: +86-13563026001

6. [Thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô] Bà Tần Kim Đệ bị giam giữ

Bà Tần Kim Đệ bị bắt giữ trong khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào buổi tối ngày 7 tháng 7 năm 2018. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Trấn Giang.

7. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Nhâm bị bắt giữ

Bà Nhâm bị công an của Đồn Công an khu Long Cảng bắt giữ vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Nhâm:

Hoa Chính Đào, Đồn trưởng Đồn Công an Tây Nhai: +86-13898983616

Mã Đông Hạ, chính ủy: +86-13842996449

Hà Thành Quốc, đồn phó: +86-13898287772

Vương Lập Hoàn, đồn phó: +86-15040913366

Mã Ngọc Bân, đồn trưởng: +86-13842955988

8. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Ảnh và Lý Tố Nga bị bắt giữ bỏ tù

Tòa án Trung Cấp thành phố An Sơn giữ nguyên phán quyết ban đầu với bà Vu Ảnh và bà Lý Tố Nga vào ngày 25 tháng 6 năm 2018, sau khi hai học viên này kháng cáo bản án ban đầu.

Bà Vu và bà Lý bị tống vào Nhà tù nữ Thẩm Dương vào ngày 18 tháng 7.

9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngũ Lệ Quân bị tạm giam hình sự

Bà Ngũ Lệ Quân bị bắt giữ tại Nhà ga Xe lửa Cáp Nhĩ Tân vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Bà bị tạm giam hành chính trong 15 ngày.

Sau đó, bà Ngũ bị chuyển thành tạm giam hình sự và hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.

10. [Huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Xuân và vợ bà Hầu Lệ Phượng bị bắt giữ

Ông Lưu Xuân và vợ là bà Hầu Lệ Phượng bị bắt giữ, sau đó ông Lưu đã bình an trở về nhà.

Viện Kiểm sát huyện Phương Chính đã phê duyệt bắt giữ chính thức bà Hầu, và hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 huyện Phương Chính.

11. [Huyện Thái Cốc, tỉnh Sơn Tây] Bà Trình Toàn Anh bị bắt giữ

Bà Trình Toàn Anh bị một người không minh bạch chân tướng báo với chính quyền vì bà nói cho người dân ở thôn Quách chân tướng Pháp Luân Công vào chiều ngày 19 tháng 7 năm 2018. Bà bị bắt giữ và lục soát nhà. Cảnh sát lấy đi hai máy in, một máy tính, và các đồ vật cá nhân của bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371372.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171404.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share