Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2018] Nhà tù Nữ Thiên Tân khét tiếng trong việc cố gắng tẩy não các học viên Pháp Luân Công khiến họ từ bỏ đức tin của mình. Vì thế, nó là một trong những nhà tù chủ chốt đạt “tiêu chuẩn” bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhà tù Nữ Thiên Tân tuyên bố tất cả tù nhân phải làm việc 8 giờ mỗi ngày với thời gian ăn nửa giờ, cộng thêm một tuần phải học hai lần, mỗi lần 2 giờ.

Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công bị yêu cầu phải làm việc tới gần 12 tiếng và chỉ có 10 phút nghỉ ngơi. Họ làm việc với cường độ cao, bắt đầu từ 6 giờ 20 phút sáng đến tận 6 giờ chiều. Cái gọi là thời gian học đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Quản lý nhà tù đặt nỗ lực lớn vào việc buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ bằng quy trình “chuyển hoá.” Sau khi một học viên bị “chuyển hoá”, họ bị yêu cầu phải tham gia nhiều hoạt động phỉ báng Pháp Luân Công. Đây là những hoạt động hàng năm và hàng quý, cùng với các hoạt động tổ chức trong những sự kiện quan trọng của ĐCSTQ. Các học viên sau đó bị buộc phải ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập.

Cô Vương Cảnh Hương đã từ chối viết báo cáo tư tưởng và phỉ báng Pháp Luân Công, vốn được yêu cầu như một sự cống hiến cho Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ. Sau đó cô bị lột trần truồng trong mùa đông và bị ép phải đứng trước một cửa sổ mở. Các lính canh đã được cử đến để làm nhục cô.

Nhà tù Nữ Thiên Tân đã mở rộng cuộc bức hại ra bên ngoài nhà tù và sách nhiễu những cựu tù nhân sau khi họ được thả. Một nhóm lính canh, do lính canh Chu Tĩnh dẫn đầu đã sách nhiễu các học viên trong sáu tháng sau khi họ rời khỏi nhà tù. Họ cũng quay phim và chụp hình trong những lần sách nhiễu các cựu tù nhân.

Chu Tĩnh đã được tuyên dương vì làm tốt công việc và sáng tạo khi đưa những bức ảnh cho các cấp trên của anh ta.

Nhà tù Nữ Thiên Tân

Số 199 đường Lăng Tân (đường Lăng Trang Tử), Khu Nam Khai, Thiên Tân

Địa chỉ tái định cư:

Nhà tù Nữ Thiên Tân, phía nam làng Lê Viên Đầu, Đường Lăng Trang Tử, Khu Tây Thanh, Thiên Tân 300381


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/18/364275.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/24/169473.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share