Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải

[MINH HUỆ 11-4-2018] Có tổng cộng 56 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam tại nhiều nơi khác nhau ở khu vực Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Hầu hết đều là các học viên địa phương, trong khi một vài người khác bị bắt giữ khi đang thăm tỉnh Hà Bắc.

14 người bị giam tại Nhà tù Nữ thành phố Thạch Gia Trang

Trương Hiểu Kiệt ở thành phố Tần Hoàng Đảo

Hoàng Thuý Kim và Trịnh Diễm Hoa ở huyện Lô Long

Hồ Nhật Mỹ, Dương Kim Lan, Lang Thục Anh và Trần Diễm Linh (đã bị kết án một năm và sẽ được thả vào ngày 18 tháng 4 năm 2018) ở huyện Xương Lê

Trần Lập Tân, Dương Lệ Tân, Lý Hữu Cúc và Đỗ Phượng Cần ở huyện Thanh Long

Tề Quế Chi ở trấn Hải Dương

Trương Hiểu Na và Chu Dĩnh ở thành phố Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh

7 người bị giam tại Nhà tù Ký Đông

Chu Chí Dũng, Đại Trung Dân và Tiêu Chấn Thanh ở huyện Lỗ Long

Liêm Bảo Xương, Trương Điện Bân, Vương Dũng và Từ Vĩnh Phàm ở thành phố Tần Hoàng Đảo

27 người bị giam tại trại tạm giam Tần Hoàng Đảo

1. Trương Quế Diễm ở thành phố Tần Hoàng Đảo

2. Hà Chí Vinh ở thành phố Đường Sơn (đã bị kết án 3 năm tù vào tháng 2 năm 2018)

3. Bàng Hiểu Hồng ở thành phố Tần Hoàng Đảo (đã lên lịch cho phiên xử thứ hai vào ngày 19 tháng 4 năm 2018)

4. Dương Kim Mai ở thành phố Tần Hoàng Đảo (đã bị kết á 5 năm tù vào ngày 25 tháng 3 năm 2018)

5. Vương Hải Yến ở thành phố Tần Hoàng Đảo (đối mặt với xét xử)

6. Từ Tú Quyên ở trấn Bắc Cảng (đối mặt với xét xử)

7. Tả Hồng Đào ở thành phố Sơn Hải Quan

8. Thôi Thu Vinh ở thành phố Sơn Hải Quan

9. Ngô Văn Chương ở thành phố Sơn Hải Quan

10. Lưu Trường Phú ở thành phố Sơn Hải Quan

11. Lý Quốc Ái ở thành phố Sơn Hải Quan

12. Viên Tố Tĩnh ở thành phố Sơn Hải Quan

13. Vương Thiệu Bình (bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2018)

14. Chu Chấn Tài (bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5,000 nhân dân tệ)

15. Kính Phượng Lan (bị kết án 1 năm 9 tháng và bị phạt 5,000 nhân dân tệ)

16. Dương Phượng Anh ở huyện Xương Lê (đã có lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 16 tháng 1 năm 2018)

17. Trương Anh ở huyện Xương Lê (đã có lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 18 tháng 1 năm 2018)

18. Ngô Xuân Hoàn ở huyện Thanh Long

19. Vương Xuân Phương ở thành phố Tần Hoàng Đảo

20. Địch Tố Bình ở huyện Thanh Long (đã có lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 5 tháng 3 năm 2018)

21. Vương Xuân Phương ở thành phố Tần Hoàng Đảo

22. Trương Tố Lan ở thành phố Tần Hoàng Đảo

23. Tô Thuỵ Cầm ở thành phố Tần Hoàng Đảo

24. Ôn Ngọc Lan ở thành phố Tần Hoàng Đảo

25. Ôn Ngọc ở thành phố Tần Hoàng Đảo

26. Tô Thuỵ Cầm ở thành phố Tần Hoàng Đảo

27. Trương Tú Mai ở thành phố Tần Hoàng Đảo

4 người bị giam tại trại tạm giam huyện Xương Lê

Cao Kiến ở thành phố Đường Sơn (bị kết án 3 năm 4 tháng vào tháng 2 năm 2018)

Trương Hợp Dân ở huyện Xương Lê (đã có lệnh bắt giữ chính thức)

Hạ Vĩnh Phương ở huyện Xương Lê (đã có lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 2 tháng 1 năm 2018)

Vương Thục Quyên ở huyện Xương Lê (bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 4 năm 2018)

2 người bị giam tại trại tạm giam huyện Thanh Long

Trương Ái Văn (đã bị kết án 3 năm tù) và Phan Anh Thuận ở huyện Thanh Long

1 người bị giam trong bệnh viện tâm thần

Lý Thuỵ Lan ở thành phố Tần Hoàng Đảo đã bị công an đưa đến một bệnh viện tâm thần địa phương.

1 người bị giam tại bệnh viện Sơn Hải Quan

Thạch Tiếu Phi ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ tại thành phố Sơn Hải Quan, tỉnh Hà Bắc. Hai chân của ông đã tàn phế do bị tra tấn.

Ngoài những học viên bên trên vẫn đang bị giam, còn có 4 học viên vẫn chưa rõ tung tích sau khi bị bắt giữ: Nguỵ Hy Hữu ở huyện Lô Long, Trương Vĩ Tiến ở huyện Xương Lê, Triệu Bỉnh Trân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, và Lâu Dương ở huyện Lô Long.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/11/364017.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169359.html

Đăng ngày 27-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share