Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-2-2018] Sau khi hồi tưởng lại chặng đường 20 năm tu luyện, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm trong tu luyện.

Những lý do tu luyện Đại Pháp

Chồng tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, ông ấy tin vào sự tốt đẹp của môn tu luyện này và biết rằng đó là cái gì đó rất đặc biệt. Với thực tế là Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm đoán, ông ấy đã phải chịu đựng áp lực ghê gớm từ đơn vị làm việc của mình trong nhiều năm qua. Họ buộc ông nghỉ không lương trong hai năm, và họ không đề bạt ông mặc dù ông có năng lực cao. Ông cũng bị đồng nghiệp tẩy chay.

Chồng tôi bình luận rằng:“Sư phụ Lý (Nhà sáng lập môn tu luyện) nói rằng một người tu luyện sẽ có may mắn, nhưng tại sao hầu hết những người tu luyện đang phải chịu thống khổ? Nhiều người mất cả gia đình và bị sa thải khỏi nơi làm việc. Hơn nữa, một số học viên bị bức hại, bị đánh và bị giam, một số còn mất đi sinh mệnh. Có phải chịu khổ chính là tu luyện không?”

Ông ấy không tu luyện và không quen với những tiêu chuẩn của Đại Pháp mà một học viên nên phải theo cũng như ông ấy không hiểu hàm nghĩa của việc xả bỏ chấp trước. Ông ấy không biết tới những gì chúng tôi có được qua việc tu luyện.

“Điều anh trông thấy chỉ là bề mặt”, tôi nói. “Có vẻ như chúng em mất rất nhiều thứ trong xã hội, nhưng anh đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp triển hiện ở em rồi đấy. Anh đã thấy em được thụ ích nhiều như thế nào kể từ khi bắt đầu tu luyện. Em có sức khỏe tốt, tính cách thay đổi theo hướng tốt hơn. Cuộc sống của gia đình chúng ta hài hòa.”

Tôi nói tiếp:“Em không truy cầu điều mà người khác mong muốn, bởi vì em không còn chạy theo lợi ích hoặc sợ mất thể diện. Em không tranh cãi hay đánh nhau với những người khác. Điều em có được là sự tự do chân chính, tự do của tâm hồn. Không có gì trên thế giới này có thể khống chế em. Đó là tại sao em sẽ không từ bỏ tu luyện Đại Pháp.”

Được báo đáp vì tin tưởng vào Đại Pháp

Cứ khi nào tôi nhận được bài giảng mới của Sư phụ Lý, tôi đều đọc cho ông ấy nghe. Tôi cũng nhắc nhở ông ấy hãy coi nhẹ lợi ích. Vào cuối năm ngoái ông đã được Đại Pháp ban phúc, điều đó đã làm cho ông ấy hoàn toàn thay đổi quan điểm.

Đơn vị của ông ấy quyết định lựa chọn 50 nhân viên cấp độ 6, những nhân viên này sẽ được hưởng lương cao hơn và nhiều phúc lợi hơn. Có khoảng 500 người nộp đơn. Tiêu chí đánh giá rất chặt chẽ. Chúng tôi biết rằng ông ấy là một ứng viên giỏi nên ông ấy đã nộp hồ sơ. Chúng tôi coi mọi thứ rất nhẹ nhàng và không tranh giành bất kỳ cái gì trong nhiều năm.

Thể ngộ của tôi là người tu luyện thì không sống một cuộc sống tiện nghi, nên tôi đã từng trải qua nhiều khó khăn. Chồng tôi từ chối gia nhập ĐCSTQ, và do vậy mất nhiều cơ hội thăng chức trong công việc. Ông ấy nói rằng ông ấy không thể làm cái gì trái ngược với lương tâm mình.

Khi kết quả đánh giá được công bố, ông ấy nằm trong danh sách 50 người. Ông ấy rất xúc động và nói: “Sư phụ Lý đang chăm sóc tôi. Ngài đã ban cho tôi điều này. Nút thắt trong tâm tôi đã được cởi bỏ và tôi quá xúc động.”

Sư phụ an bài mọi thứ

Bởi vì trải nghiệm này, chúng tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng tôi. Chúng tôi xả bỏ nhiều chấp trước vầ chọn con đường đúng.

Mặc dù hiện giờ chồng tôi chưa tu luyện, ông ấy có sức khỏe tốt. Cứ khi nào ông ấy có vẻ bị mắc cảm lạnh, ông ấy chỉ cảm thấy không thoải mái trong vài giờ.

Ông ấy thường kể với bạn bè của mình rằng ông ấy sẽ không gặp những vấn đề nghiêm trọng bởi vì vợ ông ấy là học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/23/362055.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/9/168989.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share