Thứ Tư ngày 11 tháng 8 năm 2004

Vào ngày 11 tháng 8, The Associated Press đăng tin về các đệ tử Pháp Luân Công diễu hành qua các đường phố lớn tại Athens, Hy lạp để kêu gọi thế giới về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Một đệ tử Pháp Luân Công phát biểu rằng mặc dầu Bắc kinh đã được chấp thuật tổ chức Thế vận hội năm 2008, nhưng tình trạng nhân quyền hiện nay rất tồi tệ và nó hoàn toàn đi ngược lại với giá trị, mục đích và ý nghĩa của Thế Vận hội.

Bài báo cũng nói rõ là có chừng 100 đệ tử Pháp Luân Công diễn hành ôn hoà vào ngày thứ Tư qua trung tâm thành phố Athens. Tất cả đều mặc những màu sắc đẹp đẽ và theo sau là một đoàn múa trống với áo quấn màu vàng và biểu diễn các bài nhạc cổ truyền Trung quốc. Những người tổ chức đoàn diễn hành này so sánh Thế vận hội 2008 tại Trung quốc cũng giống như Thế vận hội 1936 tổ chức tại Bá linh trong thời kỳ Ðức quốc xã xâm chiếm đóng tại đó.

Bài báo cũng nhắc lại lời của một đệ tử Pháp Luân Công tại Belgium, Mattias Slaats, nói rằng “Tôi nghĩ rằng Trung quốc có một lịch sử lâu dài, mà nó mang những giá trị về Thế vận hội, và người Trung quốc đáng được danh dự tổ chức nó. Nhưng tình trạng nhân quyền tồi tệ hiện nay của Trung quốc hoàn toàn đi ngược lại giá trị, và ý nghĩ của tinh thần Thế vận hội”.

Theo bài báo, những người tổ chức cuộc diễn hành, mà rất là lịch sự và ôn hoà, nói rằng toà đại sứ Trung quốc tại Athens yêu cầu rằng cuộc diễn hành ôn hoà này phải bị cấm chỉ.

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/13/51314.html.

Dịch và đăng ngày 14-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share