Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-6-2017] Tôi tu luyện trong trạng thái thiên mục khai mở. Một lần, khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy trường không gian của một học viên từ xa.

Trường không gian đó rất tối và chứa đầy vật chất độc hại, vì vậy tôi đã cố gắng giúp loại bỏ những vật chất xấu đó đi, nhưng không thành công. công năng của tôi không thể loại bỏ chúng vì chúng không cùng trường không gian với tôi.

Tôi đã nghĩ về tình huống này và phát hiện ra vấn đề. Tôi đã tạo ra gián cách lớn giữa tôi và học viên này, bởi vì tôi thường không đồng tình với những gì anh ấy làm hoặc muốn làm.

Sau khi nhận ra vấn đề, tôi đã có hiểu biết sâu sắc hơn về viên dung với các đồng tu. Mỗi học viên là một lạp tử của Đại Pháp, vì mọi sinh mệnh đều do Pháp tạo thành. Các học viên sẽ xuất ra những chấp trước và thiếu sót khác nhau trong quá trình tu luyện.

Chúng ta nên trân trọng bản tính của mỗi người nên hãy viên dung với những gì Sư phụ an bài. Có như thế mới không gây trở ngại khi phối hợp và hình thành một chỉnh thể giữa các học viên.

Trước đây, khi gặp những tình huống tương tự, tôi chỉ cố gắng viên dung với các đồng tu một cách thụ động. Tôi làm điều đó xuất phát từ quan điểm của bản thân, và cho dù tôi đã cố gắng hết sức để viên dung, nhưng vẫn rất hạn chế.

Tuy nhiên, nếu tôi nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ của một đệ tử Đại Pháp, thì năng lực, sức mạnh và trí huệ của tôi là vô hạn. Đó là sự khác biệt quan trọng nhất.

Sau khi nhận ra điều này, việc trợ giúp các đồng tu thanh lý trường không gian của họ trở nên dễ dàng và nhanh hơn nhiều.

Một lần khác, một thần hộ Pháp đến, yêu cầu tôi không chia sẻ quá nhiều điều mới lạ với học viên đó. Tâm truy cầu mạnh mẽ của chủ nguyên thần của anh ấy tạo nên trạng thái tu luyện kém và anh ấy cũng khó tập trung khi học Pháp. Anh ấy luôn cảm thấy buồn ngủ, và điều đó ảnh hưởng đến việc học Pháp và luyện công.

Khi tôi chia sẻ điều đó, anh đã nói rằng anh rất thích đọc những điều mới lạ về các chiều không gian và các môn pháp tu luyện trên mạng.

Tôi nói với anh rằng trạng thái tu luyện của mỗi người đều đã được Sư phụ an bài một cách tỉ mỉ. Nếu anh đang tu luyện trong trạng thái thiên mục đóng, mà vẫn cố gắng truy cầu công năng, thì chẳng phải điều đó can nhiễu con đường Sư phụ đã an bài cho anh sao? Hãy nghĩ xem, điều này nghiêm trọng đến nhường nào!

Chừng nào chúng ta học Pháp bằng tâm thanh tịnh, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì từ không gian khác, thì uy lực của Đại Pháp cũng đủ để chúng ta kiên định.

Người học viên đó cuối cùng đã hiểu ra và không còn đọc các bài báo trực tuyến của người thường, và giờ đây anh ấy đã có thể tĩnh tâm học Pháp. Anh ấy cũng đã làm các việc chứng thực Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349566.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164627.html

Đăng ngày 17-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share