[MINH HUỆ 14-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 đánh dấu 25 năm kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền. Để kỷ niệm sự kiện này, một luật sư Trung Quốc từng đại diện cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đã bày tỏ cảm nghĩ như sau:

Ngày nay, hầu như tất cả người dân ở Trung Quốc đều nhận ra rằng các giá trị đạo đức của xã hội hiện nay đang tụt dốc hàng ngày, tiêu chuẩn đạo đức đang suy giảm một cách đáng sợ, và người với người chỉ làm tổn hại lẫn nhau. Nguyên nhân đằng sau tất cả những điều này bắt nguồn từ suy nghĩ rằng “còn phải bận kiếm tiền và không còn quan tâm đến điều gì khác nữa”. Tư tưởng này lại được thúc đẩy một cách tà ác bởi Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này dẫn đến việc người dân từ bỏ tín ngưỡng và đánh mất nhân cách của họ.

Tuy nhiên, ngay cả trong một môi trường xã hội như vậy, vẫn có những người dám đối mặt với việc bị bức hại và bị bỏ tù, lặng lẽ cam chịu sự kỳ thị và bất công từ xã hội và thậm chí là cả gia đình vì đức tin của mình.

Họ là những minh chứng cho thấy những giá trị tinh thần của người Trung Hoa đã không bị vùi lấp – họ là hy vọng được cứu của người dân Trung Quốc. Họ là những tín đồ chân chính, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chân chính, và tôi tin rằng hết thảy những điều này có được đều nhờ đại ân của Đại sư Lý Hồng Chí.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348062.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164128.html

Đăng ngày 7-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share