Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 6-7-2017] Mỗi tháng một lần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố khác nhau ở Mexico lại tập trung với nhau để học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, và giảng chân tướng cho công chúng. Các hoạt động này đã trở thành hoạt động thường xuyên một thời gian. Vào ngày 24 tháng 6, hơn 60 học viên đã gặp gỡ ở Guadalajara.

8763cecc62faf86a981efcad2fe856d6.jpg

Các học viên học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và luyện công

9484911c6f6544e6c66bcf8e89459fc0.jpg

ac8929b00c420db33a9629bfd21abd4f.jpg

a9d7c4bbda8ac98ca77bc1e67aaf8c92.jpg

5eeedd14cba411cfd27c61e04b9360cd.jpg

Lớp hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Công miễn phí

19b6e20f6fe979a95a319096cccffcd0.jpg

Nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công

d339b14220cf927d04c24fc111558521.jpg

ac0a4133a7268b35aaf28ee90702dc72.jpg

Buổi gặp gỡ ở Guadalajara là một sự kiện quan trọng, bởi vì Guadalajara là thành phố lớn thứ hai ở Mexico, với hơn năm triệu dân. Đây cũng là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp nhau ở thành phố này.

Sau khi đọc Bài giảng thứ 3 của cuốn Chuyển Pháp Luân, các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ từ việc áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vào cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng buổi tụ họp như thế này được tổ chức khắp nơi trên thế giới, và các học viên thường nói về lợi ích thu được từ việc gặp gỡ các học viên khác và chia sẻ kinh nghiệm.

Vào buổi tối, họ ra ngoài phố và nói với mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại mà môn này phải đối mặt ở Trung Quốc. Họ tới đại lộ Chapultepec, một trong những trung tâm văn hóa chính ở thành phố trung tâm của Guadalajara.

Một nhóm biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong khi một nhóm khác trưng biểu ngữ và áp phích với các bức hình về cuộc bức hại, tra tấn, lao động nô lệ, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng.

Nhóm thứ ba thì thu thập chữ ký cho một đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) khởi xướng.

Người dân địa phương sẵn lòng đón nhận thông tin, nhiều người đã cảm động khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Sáng hôm sau, các học viên tổ chức luyện công tập thể gần khu vòng xuyến đông đúc Chapalita vào sáng hôm sau, nhiều người dân địa phương tận dụng cơ hội này để học các bài công pháp ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/9/164585.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share