Bài viết bởi một học viên Đại Pháp ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-5-2017] Ngày 20 tháng 4 năm 2017, chính quyền của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã ban hành một cuộc cải cách lớn liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trang web hiện cho phép tố cáo nặc danh về các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kể cả những người trong “Ủy Ban Thường vụ Bộ chính trị.” Bất cứ ai cũng có thể tố cáo 3 quan chức cùng một lúc, và được nộp đến 5 tố cáo trong một ngày.

Tình thế xã hội người thường thay đổi theo nhu cầu của Chính Pháp. Đối với việc kiện Giang Trạch Dân, Sư phụ giảng:

“Phải rồi, nên khởi kiện nó, (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) toàn nhân loại đều nên khởi kiện nó. Nó làm hại tất cả người Trung Quốc, nó cũng làm hại người ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều người đến thế đều vì lừa dối của nó, mà tương lai bị lôi vào địa ngục.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

“Việc này tôi giảng rồi. [Ai] không tham gia [khởi] tố Giang, tôi cũng chủ trương [những ai] chưa bị lộ, một số học viên vẫn đang rất có tác dụng, thì đừng lộ ra. Nhưng cũng không phải đều như thế, có những [học viên] không coi trọng việc này chút nào, cảnh giới tu luyện của họ ở đó. Còn có những [học viên], họ chính là sợ, cũng là do cảnh giới tu luyện quyết định. Chính là tình huống này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi hiểu rằng bởi vì có trên 200.000 người đã kiện họ Giang nên chúng ta có thể tố cáo nhiều quan chức hơn. Ngoài họ Giang, thì còn có Tăng Khánh Hồng, La Cán, Ngô Quan Chính, Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang, Trương Cao Lệ, và những quan chức khác chịu trách nhiệm về cuộc bức hại trong khu vực của họ, và chúng ta cũng có thể tố cáo các nhân viên Phòng 610.

Kể từ khi phong trào kiện Giang Trạch Dân bắt đầu vào tháng 5 năm 2015, trên 20.000 người đã dùng tên thật của họ để đệ đơn kiện ông ta. Tuy nhiên, số lượng người kiện đã chững lại và có nhiều nguyên nhân cho việc này.

Chúng ta không cần phải suy nghĩ về quá khứ. Việc quan trọng nhất để làm bây giờ là nắm lấy cơ hội này để phơi bày cuộc bức hại.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/1/346382.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/5/164141.html

Đăng ngày 8-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share