Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MNH HUỆ 17-4-2017] Tôi đã nói chuyện với một cảnh sát giao thông ở thị trấn mình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, anh cũng đã đồng ý làm Tam thoái. Sau khi minh bạch chân tướng, anh rất biết ơn Pháp Luân Công và công khai bảo vệ tôi một vài lần trong khi anh đang làm nhiệm vụ.

Một hôm, tôi gặp một người phụ nữ đang đợi xe. Tôi bắt đầu bắt chuyện và cố gắng nói cho cô biết về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cô ngay lập tức nổi giận và nói rất to một vài điều về tôi.

Tôi điềm đạm nói với cô: “Tôi không cố gắng thuyết phục cô làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn cô biết về những tuyên truyền sai trái đối với Pháp Luân Công. Như cô biết đấy, Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn không có hại gì cả.”

Cô không muốn lắng nghe tôi và tiếp tục nói lớn.

Vị cảnh sát đó đến chỗ chúng tôi và ngăn không cho người phụ nữ la hét. Anh hỏi: “Chị đang tranh cãi chuyện gì vậy? Không có gì để cãi nhau hết!”

Anh nói với tôi: “Hãy bỏ qua cho cô ấy đi.”

Người phụ nữ đó đã im lặng.

Một lần khác, tôi đi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Khi tôi tặng tài liệu cho một người phụ nữ đi ngang qua, cô từ chối nhận và bắt đầu quát mắng tôi. Và lúc đó vị cảnh sát kia lại tình cờ xuất hiện.

Anh nói với người phụ nữ: “Nhận những tài liệu này hay không là tùy thuộc vào chị. Nhưng tại sao chị lại quát lên với một công dân nhiều tuổi hơn như thế? Bà ấy không hề ép chị phải nhận mà.”

Người phụ nữ đó đã bối rối và không nói gì.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345748.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/3/163067.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share