Bài viết của một học viên ở Canada

[MINH HUỆ 1-6-2017] Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp năm thứ 18, 13 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Grande Praire, Alberta, Canada đã tổ chức một sự kiện ở chợ nông sản địa phương để chia sẻ với mọi người môn tu luyện Trung Hoa cổ đại và nói cho công chúng biết về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Cùng ngày, thị trưởng thành phố và ba nhà lập pháp đã gửi tuyên bố hoặc thư chúc mừng công nhận ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Grande Praire.

Một người dân địa phương lắng nghe chia sẻ về Pháp Luân Công trong khi các học viên khác biểu diễn bài thiền định ở phía sau.

67c8275b20605d382b0537820fafd577.jpg

Nói chuyện với khách tham quan về Pháp Luân Công.

cbf6b68969667d4aae1558b49ae103b2.jpg

Học các bài công pháp trong hội thảo miễn phí vào buổi chiều.

dc24656de09019d0be3b01a3286f4714.jpg

Các học viên cùng với thư chúc mừng và tuyên bố.

e21244ad828629f32757eefd7bc539d8.jpg

Bản tuyên bố của ông Bill Given, thị trưởng thành phố Grande Praire, công nhận rằng: “Sự từ bi và dung nhẫn lớn lao của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến trái tim của những người tốt trên khắp thế giới.”

dc5b247d279841d37410dab495e6d5c1.jpg

Trong lá thư gửi các học viên, ông Chris Warkentin, Nghị sỹ quốc hội đại biểu cho Grande Praire, chào đón những người tham dự, “những người đang kỷ niệm tháng Pháp Luân Đại Pháp, cũng như đang vui mừng kỷ niệm 25 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng.”

ce606f902078b010ebd31d12302a6404.jpg

Ông Wayne Drysdale, Nghị sỹ Quốc hội Alberta, viết: “…và chúc cho tất cả chúng ta sẽ tiếp tục trân quý ba nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp: Chân – Thiện – Nhẫn.”

Trong thư, ông Todd Loewem, Nghị sỹ Quốc hội của Alberta, viết: “Những người thực hành ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc bức hại chết người gần hai thập kỷ. Điều này không thể chấp nhận được. Giá trị cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn, mà Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh, là những giá trị mà những người Canada mong mỏi và là những điều mà hàng ngày tôi vẫn bảo hộ.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349082.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/349010.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/3/164108.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share