[MINH HUỆ 26-5-2017] Gần đây thị trưởng của bốn thành phố ở British Columbia, Canada đã gửi thư chúc mừng hoặc tuyên bố tới các nhóm Pháp Luân Đại Pháp địa phương, ca ngợi sự đóng góp của họ đối với cộng đồng và chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

d149e9e3dc355e50a22f0c55f842b06a.jpg
Thị trưởng thành phố Amstrong, ông Chris Pieper tuyên bố tháng 5 năm 2017 là tháng Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố nêu rõ Pháp Luân Đại Pháp đã vượt lên mọi ranh giới văn hóa và dân tộc và tiếp tục hướng tới giấc mơ chung về một xã hội từ bi khoan dung và hòa hợp hơn.

0af2d978f6a3da6da3958b4a93a2f1e7.jpg
Thư chúc mừng từ bà Lois Jackson, thị trưởng thành phố Delta. Bà chúc các học viên tiếp tục gặt hái được thành công trong việc thúc đẩy sự hòa hợp và sức khỏe trong nhiều năm tới.

ec523513a678713078e59dff5fd6b2f3.jpg
Thư chúc mừng của ông Jonathan Cote, thị trưởng thành phố New Westminster. Ngài thị trưởng nói thành phố rất vui khi có những nhóm như Pháp Luân Đại Pháp vì họ đã thúc đẩy hòa bình và sức khỏe cho mọi người.

2017-5-27-canada-duncan-prclamation_01.jpg
Ông Phil Kent, thị trưởng thành phố Ducan, British Columbia tuyên bố tháng 5 năm 2017 là tháng Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố ghi nhận: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, gồm có năm bài công pháp nhẹ nhàng trong đó có thiền định, và các bài giảng đạo đức tập trung vào các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/26/348741.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/27/164020.html
Đăng ngày 4-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share