[MINH HUỆ 20-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017, đánh dấu là ngày kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18. Nhiều quan chức của Mỹ và Canada đã ra các tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp.” hay gửi các thiệp để chúc mừng nhân dịp này. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi liệt kê các thiệp chúc mừng của Thượng Nghị sĩ Raynell Andreychuk, và của các Thị trưởng: Kingston, Cornwall, và Amherstburg của Canada.

 

946fad8ace6cfd8ec088e739abe30570.jpg

Thư chúc mừng của Thượng Nghị sĩ Raynell Andreychuk

b680504607418d4ce562957295ce65b8.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Kingston, Ontario

d8ecd57bf6acbad9593ec9aa2f121189.jpg

Tuyên bố của ông Leslie O’Shaughnessy, Thị trưởng thành phố Cornwall, Ontario

585f835a84f7820d7c4039aa9bb765c9.jpg

Tuyên bố của ông Aldo DiCarlo, thị trưởng thành phố Amherstburg, Ontario


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348492.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/21/163941.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share