[MINH HUỆ 19-5-2017] Các cơ quan lập pháp của hai bang của Mỹ đã công bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. 13 tháng 5 năm 2017, đánh dấu 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

Nghị sỹ bang Michigan, bà Kathy Crawford đã đề xuất Nghị quyết 92 và được 9 đồng nghiệp của mình ký tên ủng hộ.

Nghị quyết đã ca ngợi những ảnh hưởng tích cực mà Pháp Luân Công mang lại cho cộng đồng, đồng thời ghi nhận cuộc kháng nghị an hòa của các học viên nhằm lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

7c4ab3f220fe4f66dcea5d9ec7b15dba.jpg

Những người ủng hộ bản tuyên bố của bang Michigan (từ trái sang phải): Nghị sỹ Kathy Crawford, Nghị sỹ Jewell Jones, Nghị sỹ Martin Howrylak, Nghị sỹ Winnie Brinks, Nghị sỹ Christine Greig. Hàng thứ hai: Nghị sỹ John Chirkun, Nghị sỹ Jim Ellison, Nghị sỹ Adam Zemkem, Nghị sỹ David Maturen, Nghị sỹ. Tim Kelly

cdd861d04376a3ef0cc18cc2d4358c10.jpg

Nghị quyết số 92 của Hạ Nghị viện bang Michigan

Ông Hubert Vo, hạ nghị sỹ bang Texas cũng đề xuất nghị quyết số 1552 nhằm công bố ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nghị quyết được nhiều nghị sỹ nhất trí thông qua.

0ad58048a01c853167109e9ac002f260.jpg

6d0a6c88ced9136ac4be8ee4e5fd7111.jpg

1286d4807eaaaf0fcee9f67c95521b3e.jpg

Nghị quyết số 1552 của Hạ nghị viện bang Texas

Ngoài nghị quyết của Hạ Nghị viện bang, ba nghị sỹ còn ban hành riêng chứng nhận và tuyên bố nhằm tôn vinh Pháp Luân Công, gồm các hạ nghị sỹ Alma Allen, Carol Alvarado, và Dan Huberty.

024aee618f205c6218265ca2e96fb8a3.jpg

Chứng nhận của hạ nghị sỹ Dan Hubert

4eb882e76da4958dfc949039a694a9b2.jpg

Nghị quyết của hạ nghị sỹ Carol Alvarado

418fea4b638fdddcce61addd38c6f5bc.jpg

Tuyên bố của nghị sỹ Alma Allen

Bài viết tiếng Hán có liên quan:

http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/19/348417.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/19/348419.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/21/163938.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share