[MINH HUỆ 18-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 đánh dấu 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu được truyền ra công chúng. Nhiều quan chức tại Hoa Kỳ và Canada đã ban hành các tuyên bố công bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 và gửi thư chúc mừng công nhận sự kiện này. Thư chúc mừng và các tuyên bố của các quan chức thành phố tại New York và Florida tại Hoa Kỳ và thành phố Cold Lake tại Canada đều được đăng tải trong bản tin này.

Thị trưởng thành phố Aventura, Florida ban hành tuyên bố

Thị trưởng thành phố Aventura – Enid Weisman tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5:

a9c292fb3162a594d90ae93b591b93d3.jpg

Mười ba Ủy viên Hội đồng thành phố New York công nhận sự kiện kỉ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

21dbf8da4b47ed0c77ea23c2a449a33e.jpg
Ủy viên Hội đồng thành phố New York, ông Bill Perkins.

66a03cacaa8418815a416cbd3ff3b07d.jpg
Thư tuyên dương của Ủy viên Hiđng thành ph New York,ông Bill Perkins.

7b3a154191b52a484f749fa73c49ef09.jpg
Chứng nhận của Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, ông Andy King.

ce0d7731b445cda75338e8b403415cd6.jpg
Ủy viên Hội đồng thành phố New York, bà Annabel Palma.

24d7c165c4b7bb66fb519eb84793a0b5.jpg
Thư chúc mừng của Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, bà Annabel Palma.

93a6eecdc6a246bf414990f01cf0cafe.jpg

4961ca425b50ecdc71d8ba3a24d3c489.jpg
Ủy viên Hội đồng Thành phố New York Donovan J.Richards và thư tuyên dương của ông.

141cbd570b2d5b29c18ea0b0faefe972.jpg

06ac5ab8b2a0bfc3037b95472a7e2a0c.jpg
Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, ông Eric A.Ulrich và thư tuyên dương của ông.

a0c9093c1d53fd1f01f762510941e084.jpg

aec6d94d6aba74535654eae083bc3eb9.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York, ông Stephen T. Levin và thư tuyên dương của ông.

087c70e1b8a7689ded27558c3d77a997.jpg

48de6ec2c003ca262dfdfa51d2e9beef.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York, ông Robert E. Cornegy và thư tuyên dương.

d14db021bf71c78146696e14119375d4.jpg

8af9d0fa76994a05bf903987b03c23e5.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York ông Rafael L. Espinal Jr. Và thư tuyên dương.

9921d3241a3beef179e7803f4e14e202.jpg
Thư chúc mừng củay viên Hiđng Thành ph New York, ông Mathieu Eugene.

5642d196dce7ecf529dca8ce1bfc3e98.jpg

d5b830ce9223b84c03c97cd63af2e916.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York ông Jumaane D. William và thư chúc mừng của ông.

05cf38a2a21a20f79886a29431aac15c.jpg

888aa6ac0e04e979c367739d24cd71f1.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York ông Alan N. Maisel và thư tuyên dương.

d4d493925d8a602216791082a04e2ac8.jpg

546bd7947d0b753745e2bf49bfa752a9.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York ông Steven Matteo và thư chúc mừng.

2c0dd652856ed67c378fb14c659dc122.jpg

f9afa3eb39305984d319e3eea2ba044c.jpg
y viên Hiđng Thành ph New York ông Joseph C. Borelli và thư tuyên dương.

Thị trưởng thành phố Cold Lake, Canada ban hành tuyên bố

Thị trưởng Craig Copeland thành phố Cold Lake tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5. Ông đã viết trong thư của mình rằng tuyên bố này sẽ được đăng tải trên tờ báo Cold Lake Sun, một tờ báo địa phương.

7338d34d620f50ad25c107e0d527ece6.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/18/348352.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163909.html
Đăng ngày 28-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share