[MINH HUỆ 10-3-2006] Những thông tin về trại tập trung Tô Gia Đồn (Sujiatun) mất hết nhân tính đã tiết lộ ra ngoài công chúng. Hiện nay đã triển khai các điều tra về trại tập trung Tô Gia Đồn. Chúng tôi đề nghị những ai biết thông tin về việc này hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin phạm tội của các nhân viên chấp hành tại đó đối với học viên Pháp Luân Công. Tất cả những kẻ tham gia hành ác kia, dẫu có đi đến đâu để trốn tránh, thì chúng tôi cũng nhất định đưa chúng ra pháp luật.

Học Hội Pháp Luân Đại Pháp
10-3-2006

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/10/122543.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/10/70687.html.

Đăng ngày 13-3-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share