[Minh Huệ] Thủ tướng Trung quốc Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo) đến thăm viếng Đức quốc. Chính phủ và các nhà thương mãi Đức quan tâm đến các vấn đề hợp tác thương mãi, nhưng các nhóm quan tâm về nhân quyền tại Trung quốc, nhất là vấn đế Pháp Luân Công tại Trung quốc cũng quan tâm không kém.

Ông Wen Jiabao, đến Đức vào ngày 2 tháng 5, đến Berlin vào ngày 3 tháng 5. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông; mặc dầu các nhà truyền thông, chính trị gia, hay các nhóm biểu tình cố tạo nhiều tiếng vang, nhưng cũng không bằng trước đây khi Giang Trạch Dân viếng thăm Đức.

Như một phóng viên mô tả tại Berlin, một bên là Wen Jiabao cố hội nghị, đàm phán, thương lượng về những hợp tác kinh tế với chính phủ và các nhà thương mãi Đức, còn một bên khác là các nhóm biểu tình, thỉnh nguyện về tình trạng chà đạp nhân quyền hiện nay của chính phủ Trung quốc và chính sách khủng bố Pháp Luân Công vô nhân đạo của họ. Các đệ tử Pháp Luân Công và nhân dân Đức những người quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Trung quốc đứng dọc các lề đường tại Berlin.

Phóng viên phỏng vấn một thường dân Đức đang đứng biểu tình tại một công viên gần khách sạn nơi mà Wen Jiabao ở, hỏi cô ta rằng cô ta muốn nói điều gì không cho các thính giả của Đài tại Á châu và lục địa Trung quốc. Cô ta, tên là Leonarda nói rằng “Chúng tôi chào mừng ông Wen Jiabao đến thăm viếng Đức. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng ông ta sẽ chấm dứt chính sách vi phạm nhân quyền của Trung quốc, chấm dứt chính sách đàn áp Pháp Luân Công, và đưa những người đầu đảng của chính sách bức hại Pháp Luân Công, như Giang Trạch Dân, ra trước công lý. Tôi hy vọng rằng nhân dân Trung quốc hưởng được tự do thật sự”.

Cô ta cũng nói rằng “Sau một vài năm kinh nghiệm, nhân dân Đức hiểu rõ được rằng Pháp Luân Công, trong bất cứ xã hội nào, dân tộc nào, bất cứ người nào, cũng tạo được nhiều điều tốt, ích lợi, những điều hay cho họ. Pháp Luân Công không bao giờ gây khó khăn, hay đe dọa đến hoà bình hay trật tự; Pháp Luân Công giúp mọi người, mặc dầu có lý tưởng, ngôn ngữ, văn hoá khác nhau, nhưng cũng có thể sống rất hoà đồng với nhau; Pháp Luân Công tạo được nhiều ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh, như trong gia đình, bè bạn… hay bất cứ ai. Tôi sinh ra tại Đức, trong một gia đình theo Chúa, và biết được chính sách khủng bố Do thái của Đức trong thời Đệ nhị thế chiến. Điều này đã tạo ra rất nhiều đau buồn cho những người Đức vào thời đó. Tôi hy vọng rằng tất cả nhân dân Trung quốc được tự do thật sự, không bị cấm đoán, đố kỵ, không còn bị áp bức, và có thể hưởng được nhiều quyền lợi do sự phát triển về kinh tế đem lại.”

Theo sự hiểu biết của người phóng viên thì vào ngày Thứ Ba, Thủ tướng của hai nước sẽ khai mạc một hội nghị lớn về Khoa học kỹ thuật giữa Đức và Trung quốc. Vào tối thứ Ba, Wen Jiabao cũng sẽ chủ toạ một diễn đàn về hợp thương kinh tế giữa Đức và Trung quốc được tổ chức bởi hội kinh tế gia tại Đức. Người ta phỏng đoán rằng sẽ có nhiều câu hỏi cho Wen Jiabao, đặc biệt là quyền về “bản quyền” tại Trung quốc.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/6/74014.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/14/48067.html; http://www.clearharmony.net/articles/200405/19570.html.

Dịch ngày15-5-2004, đăng ngày 16-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share