Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2017] Tôi đang làm công việc hiện tại của mình từ năm 1998. Trước khi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đã là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, công ty tổ chức cho nhân viên bình chọn ra nhân viên mẫu mực của năm. Khi tôi được xếp “hạng nhất”, đó là lần đầu tiên mà một người nhận được sự bầu chọn của tất cả các nhân viên trong công ty.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, kết quả đánh giá công việc của tôi bất ngờ bị dán nhãn “không đạt”, chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả “xuất sắc” của tôi trước đây đã bị xoá và thay bằng “không đạt”. Tôi không còn được tham gia vào cuộc đua cho danh hiệu “nhân viên xuất sắc” nữa, và bị loại khỏi danh sách của các ứng viên.

Sự phân biệt đối xử và bất công này đã không làm ảnh hưởng đến công việc hay việc tu luyện của tôi. Tôi đã nỗ lực không ngừng và đã đạt danh tiếng tốt nhờ hiệu quả công việc và đạo đức nổi bật ở nơi làm việc trong 20 năm qua.

Khi tôi khuyên một đồng nghiệp của tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh ấy nói: “Vì tin anh, tôi sẽ thoái.”

Năm nay những cán bộ cấp trên đã đến công ty tôi để tuyển chọn cán bộ quản lý. Lần này là tuyển chọn công khai, chỉ cần là người có đủ tư cách thì đều được đề cử. Vì vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lại nằm trong danh sách các ứng viên

Vẫn là hình thức bỏ phiếu kín, nhiều người sau khi bỏ phiếu xong đã chạy tới chỗ tôi và nói: “Tất cả chúng tôi đã bầu cho anh bởi vì anh là một người có năng lực cao và phẩm hạnh tốt. Sẽ là không công bằng nếu như anh không được chọn.”

Vài người thậm chí đã đến để từ biệt tôi bởi vì họ chắc rằng tôi sẽ là người được thăng chức. Tuy nhiên, tôi đã không được chọn, bởi vì tôi không đạt “tiêu chuẩn chính trị.”

Lãnh đạo tới tìm tôi và nói: “Anh đạt điểm cao nhất. Tất cả chúng tôi đều công nhận năng lực làm việc của anh và tôn trọng anh. Tuy nhiên, chủ tịch công ty đã nói rằng anh sẽ không được đề bạt bởi vì đức tin của anh.”

Lúc thông tin được công bố, mọi người đứng chật ních trong văn phòng của tôi. Nhiều người đã rưng rưng khóc và nói điều này là không công bằng. Tôi nghe ai đó nói: “ĐCSTQ là xấu xa nhất nên nó không dung nạp được một người tốt như anh.”

Do đó, tôi đã được xếp hạng nhất lần nữa sau 19 năm. Điều này đã minh chứng rằng lòng tốt và đạo đức của đệ tử Đại Pháp thật sự được xã hội công nhận và trân trọng, và bởi vì điều này, các đệ tử được mọi người ủng hộ hết mình.

Tôi rất vui khi thấy sự thức tỉnh lương tri và những suy nghĩ tốt đẹp từ tận trái tim của họ.

Những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ có thể lừa dối người ta trong một giai đoạn thời gian, nhưng cuối cùng mọi người sẽ nhận thấy sự tốt đẹp của các đệ tử Đại Pháp và sẽ lên tiếng cho Đại Pháp khi họ có cơ hội.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2017/1/21/341105.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/6/162090.html

Đăng ngày 24-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share