Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-5-2016] Những tấm áp phích và biểu ngữ thu hút sự chú ý của công chúng về vụ kiện Giang Trạch Dân đã được nhìn thấy trên nhiều đường phố tại các thành phố của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Một số tấm áp phích này đã được duy trì ở những nơi công cộng trong một thời gian dài. Nhiều người dân đã tụ tập thành nhóm và cùng nhau thảo luận về những thông tin trên các biểu ngữ. Họ đã nhận ra được sự tốt lành của Đại Pháp và đồng ý rằng Giang Trạch Dân đáng phải đưa ra trước công lý vì những tội ác mà ông ta phạm phải trong việc đàn áp pháp môn tu luyện an hòa này.

e85d4ea28fca494e0a2a49bfd5d38c09.jpg

Những tấm áp phích ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông

6d0022cb226d7142cfa05b34722dbaad.jpg

ce4213c661eba66bf9a65c6629ecc684.jpg

c75868effefd11cda82e9ee201f8767b.jpg

Áp phích ở huyện Trác Lộc, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

d65be093666bd84041a5c2f96dd5a727.jpg

d9620bbe93f5addec2fd48c563068c4d.jpg

71d0ebf67c71402832a48d113d643df5.jpg

Các tấm áp phích ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc

ac0032f82ca154d5bb4479bb50ccfb63.jpg

9ef84d8dade0a2bfab1beee01c7b2df3.jpg

a557469e0207f94af799b58ba861f071.jpg

Các tấm áp phích tại Khê Thành tỉnh Liêu Ninh

beef06b5559b7ef7ca853a1d24174168.jpg

6ed27b4ce1114efc0ea2b39274daa76a.jpg

4b45ef0e82ac528967fb95d79ddd9598.jpg

43387f889547cdbdb4c7e11153694b28.jpg

Những áp phích và biểu ngữ treo trên cây ở tỉnh Liêu Ninh

dab3ea390c7d472cdde969e90741e94b.jpg

c6d2abd719ea55f300d0596a58d0d047.jpg

5ce69f9fa5b94504ec85372417a27b95.jpg

Những tấm áp phích ở Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

c0de39abc3a85c47c469b144263d40bb.jpg

3d82ba221eb30d688809341b4401b74e.jpg

1b8704f4d99c838a307e12a416b0531e.jpg

Giấy nến ở Thiên Tân ghi “Toàn cầu khởi tố Giang Trạch Dân”

a20855aed08951545131d686054cc11d.jpg

1e21a3271ef7399d5d61c661f2e8909f.jpg

a0510ca20aa2e19a355a990b906c62a7.jpg

Những tấm áp phích ở ngoại ô Thượng Hải

e890f83d4013e6ab2bedbc21026e7501.jpg

714721f336df007601b76b67968edf58.jpg

87a7a599694fecdcb34de0dc721ed0e5.jpg

70f3aecd06bd788ebe26c3a108ffab97.jpg

867219cc5a7f9e1ff8b625d6a6c9e60c.jpg

Những tấm áp phích ở Nội Mông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/327373.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156543.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share