Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-9-2016] Bốn cư dân thành phố Mậu Danh đã bị kết án tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Trung Quốc đàn áp.

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, ông Kha Trịnh Cơ, cô Tạ Diệc Lan, ông Mạch Trì Trung và cô Lý Tố Minh bị bắt giữ. Họ bị xét xử vào ngày 3 tháng 9 năm 2016 tại trại tạm giam Mậu Danh Số 1.

2015-12-6-minghui-maoming-ransack-xieyilan-01.jpg

Cô Tạ Diệc Lan

2016-9-30-minghui-guangdong-kezhengji_loc5wzz.jpg

Ông Kha Trịnh Cơ

Ông Kha và cô Tạ đã thuê ba luật sư, họ giúp các học viên bào chữa vô tội. Các luật sư lập luận rằng không có luật lệ nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và lẽ ra các thân chủ của họ không bao giờ phải bị truy tố vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Các luật sư cũng cho rằng Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, cũng phải chịu trách nhiệm cho việc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Luật sư của ông Mai và bà Lý cũng cho rằng thân chủ của họ vô tội.

Ông Mai bị kết án bảy năm tù, ông Kha sáu năm, bà Tạ năm năm và bà Lý ba năm. Tất cả họ đều đệ đơn kháng án.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Mậu Danh: Nhà của bốn học viên Pháp Luân Công bị lục soát, mười người bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/30/335707.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159403.html

Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share