[MINH HUỆ 9-10-2005] Từ năm 1999 khi nhà độc tài Giang Trạch Dân khởi động cuộc khủng bố đẫm máu nhằm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dựa vào sức mạnh của quốc gia và hàng loạt các cơ chế khủng bố của ĐCSTQ dưới sự điều khiển của nó để bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội tới mức độ lớn nhất có thể. Dưới sự đe doạ của Giang và ĐCSTQ, nhiều viên chức cấp tỉnh và cấp thành phố đã hành động như những kẻ đầu sỏ hoặc những kẻ cộng tác trong tra tấn và giết các học viên Pháp Luân Công. Sử dụng các chức vụ chính quyền của mình họ đã tham dự vào cuộc khủng bố này ở nhiều mức độ khác nhau, không chỉ là những kẻ khởi xướng, đồng âm mưu và đầu sỏ, mà còn là những kẻ phụ giúp, tiếp tay, và các loại đồng loã khác.

Trong cuộc vận động chính trị đã trải trên toàn quốc gia này, tất cả các tỉnh và thành phố đều thành lập các “Phòng 610” địa phương hoặc trong vùng, mục đích duy nhất của chúng là khủng bố Pháp Luân Công. Các viên chức và lãnh đạo ĐCSTQ và chính quyền đã lập kế hoạch, xúi giục, ra lệnh, cấp phép, giúp đỡ, tiếp tay hoặc khuyến khích cảnh sát và các lực lượng an ninh khác phạm vào các ngược đãi gây khổ nạn cho các học viên Pháp Luân Công, và đã sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên để trực tiếp tham dự vào cuộc bức hại có hệ thống trên phạm vi lớn này. Cảnh sát, các viên bí thư ban pháp chính của ĐCSTQ tại nhiều cấp, và trưởng các Phòng 610 tại mỗi cấp đã trực tiếp lập kế hoạch và chỉ đạo cuộc khủng bố tàn nhẫn này. Tội ác họ phạm vào không chỉ hạn chế ở diệt chủng, tra tấn, giết người ngoài pháp luật, giam giữ vô thời hạn, cưỡng bức lao động, và đối xử hèn hạ vô nhân tính.

Các học viên Pháp Luân Công đã kiện cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân vì tội diệt chủng, tra tấn và các tội ác chống lại nhân loại tại hơn 12 nước, kể cả Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, và Úc. Các luật sư có tiếng từ nhiều nước cũng đã kiện các nhân vật chủ chốt như La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Tằng Khánh Hồng, và Lý Lam Thanh. Nhiều cựu và đương nhiệm quan chức cấp chính phủ hoặc thành phố, các quan chức sở công an hoặc trưởng các Phòng 610 cũng đã bị kiện. Một vài nhân vật tai tiếng từ danh sách này là bí thư tỉnh uỷ Hà Bắc và bộ trưởng đương nhiệm bộ Công nghiệp thông tin Vương Húc Đông; cựu tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh và bộ trưởng đương nhiệm Bộ thương mại Bạc Hi Lai; cựu bí thư thành uỷ Bắc Kinh Giả Khánh Lâm, bí thư tỉnh uỷ An Huy Vương Thái Hoa; cựu phó bí thư tỉnh uỷ Liêu Ninh, đương thị trưởng Đại Liên Hạ Đức Nhân; cựu thị trưởng Bắc Kinh, đương bí thư thành uỷ Bắc Kinh Lưu Kì; và phó sở công an Hồ Bắc Triệu Chí Phi.

Khủng bố con người chỉ vì họ thực hành theo các nguyên lý của Chân Thiện Nhẫn là táng tận lương tâm. Vào lúc khởi đầu của cuộc khủng bố này, nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và ĐCSTQ đã bất đồng với chính sách khủng bố của Giang, hoặc đối đãi tiêu cực với nó. Thậm chí một số người còn chống lại. Nhiều quan chức cấp cao cũng đã luyện tập Pháp Luân Công. Trong sáu năm qua, qua sự phản kháng hoà bình và tại tình huống chịu đựng khổ nạn cực đại, các học viên Pháp Luân Công đã giảng rõ sự thực cho người dân trên toàn thế giới. Người dân trước kia bị lừa dối nay đã thức tỉnh hoặc đang trong trong quá trình biết được sự thật. Kết quả là họ đã từ chối tham dự vào khủng bố.

Kể từ khi Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản được công bố, người dân Trung Quốc đã nhận thức một cách rõ ràng về bản chất của ĐCSTQ và bản chất tà ác của cuộc khủng bố. Hơn 4, 8 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Trời diệt ĐCSTQ là một điều tất nhiên của lịch sử. Chư thần chắc chắn sẽ thanh toán những kẻ hành ác với Pháp Luân Công. Những kẻ từ chối làm việc đúng đắn, thay vào đó lại chấp hành chính sách khủng bố của tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân sẽ bị nghiêm trừng vì đã phạm phải những tội ác không thể dung thứ.

Tại thời điểm lịch sử quan trọng này, Pháp Luân Đại Pháp Học Hội đặc biệt thông báo: Kể từ ngày hôm nay, tất cả những viên chức Đảng hoặc chính phủ chủ chốt —những kẻ tham gia hay vẫn tiếp tục thực hiện việc khủng bố Pháp Luân Công dẫn tới kết quả là phạm phải những tội ác mới thêm vào những tội ác đã gây ra cho Pháp Luân Công— một khi đi ra khỏi Trung Quốc đại lục sẽ bị các học viên Pháp Luân Công thế giới kiện lên toà dân sự hoặc hình sự, truy cứu tới cùng trách nhiệm hình sự và phải bồi thường kinh tế.

Những tỉnh và thành phố bao gồm tỉnh Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hồ Nam, thành phố Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông, thành phố Trùng Khánh, khu tự trị Nội Mông, tỉnh Cam Túc, tỉnh An Huy, thành phố Thiên Tân, tỉnh Giang Tây, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Quý Châu, tỉnh Giang Tô, khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, tỉnh Thiểm Tây, thành phố Thượng Hải, tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Vân Nam, khu tự trị Tráng Tộc Quảng Tây, tỉnh Chiết Giang, tỉnh Thanh Hải, tỉnh Hải Nam, khu tự trị Hồi Tộc Ninh Hạ, và khu tự trị Tây Tạng, v.v. Kể cả cả các thành phố cấp tỉnh và các thành phố cỡ vừa và nhỏ trong các tỉnh này.

Chế độ của ĐCSTQ nghịch lại với thiên ý, nó sắp sửa sụp đổ. Hiện tại nó rất khó duy trì cuộc khủng bố. Phán quyết quyết định của trời dành cho những kẻ phạm tội tà ác này sắp xảy ra. Tuy nhiên, một trong những mục đích truyền xuất ra của Đại Pháp là cứu nhân, bao gồm nhân sĩ của mọi giai tầng. Thậm chí cả những người đã phạm vào việc xấu vẫn có một cơ hội cho họ từ bỏ con đường tà ác và theo đường thiện. Đối với tất cả những ai đã phạm vào các tội ác chống lại Pháp Luân Công nhưng bây giờ muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, thì có thể chuyển một lời tuyên bố bảo đảm và thư hối lỗi cho mạng Minh Huệ (www.minghui.org) hoặc tới bất kỳ Pháp Luân Đại Pháp Học Hội vùng sở tại nào có thể tiếp cận được. Chúng tôi sẽ không điều tra những tội ác khác nhau của những người đã quyết định sửa chữa lỗi lầm của họ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát các hành động của họ.

Pháp Luân Đại Pháp Học Hội
Ngày 9 tháng 10 năm 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/9/112071.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/9/65726.html.

Đăng ngày 25-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share