Bài viết của Nhất Liên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2016]

Khắc chữ gỗ lim (Nam Mộc): Pháp Luân thường chuyển

2016-5-8-minghui-nanmu-kezi-changzhuan--ss.jpg

Kích thước: dài 160 cm; rộng 41,5 cm

Màu sắc: Chữ màu vàng kim trên nền đen

Kiểu chữ khắc: chữ tròn

Khắc chữ gỗ lim: “…hướng nội là Pháp bảo”

(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

2016-5-8-minghui-nanmu-kezi-fabao--ss.jpg

Kích thước: dài 107,3 cm; rộng: 55,5 cm

Màu sắc: chữ màu vàng kim trên nền đen, ấn chương (con dấu) màu đỏ

Kiểu chữ lớn khắc: chữ tròn

Kiểu chữ nhỏ khắc: chữ đáy nhọn

Ấn chương: màu đỏ


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/17/327992.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157056.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share