Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 5-4-2016] Gần đây Ban Biên tập Minh Huệ có đăng thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016 sắp tới. Khi tôi biết rằng có một số học viên đã gửi bài chia sẻ và rằng thời hạn nhận bài là đến ngày 13 tháng 4, rất gấp rút, tôi cũng muốn chia sẻ một vài thể ngộ cá nhân.

Tôi nghĩ rằng, bởi vì tất cả chúng ta là đệ tử Đại Pháp, nên Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một dịp vô cùng đặc biệt với chúng ta. Chúng ta hãy nhân cơ hội này chứng thực sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Khi chúng ta viết câu chuyện tu luyện của bản thân, cũng chính là lưu cấp cho người đời sau về sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp.

Sự phụ giúp đỡ

Nhiều học viên lo lắng về khả năng viết lách của họ, nhiều người nói rằng họ tu luyện không tốt nên không có gì để viết cả, hoặc có người nói rằng họ không có thời gian.

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm:

” Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại (Đắc Pháp)”

Tạm dịch:

Chân tu Đại Pháp

Chỉ có cái đó là lớn (Đắc Pháp)

Và trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng:

”Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”

Tôi cảm thấy rằng chỉ cần chúng ta có nguyện vọng muốn viết bài, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Trải nghiệm của bản thân

Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay 62 tuổi, trình độ văn hóa không cao. Bởi tôi tu luyện Đại Pháp của vũ trụ và hết thảy mọi thứ của tôi đều do Sư phụ cấp, do đó tôi quyết định tham gia viết bài. Tôi không hề lo lắng về khả năng viết lách của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm.

Tôi gửi bài đến Ban Biên tập Minh Huệ lần đầu tiên vào năm 2010 và Sư phụ luôn giúp tôi. Trong khi tôi viết các bài viết này, tôi hy vọng rằng câu chuyện tu luyện của bản thân sẽ giúp con người thế gian minh bạch chân tướng Đại Pháp để được cứu độ. Trong quá trình viết bài, nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi cảm động trước sự từ bi của Sư phụ. Tôi biết rằng viết bài cũng là một cách thức để cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp. Những lời viết ra cứ không ngừng từ trong đầu não mà hiển hiện xuất lai.

Nhờ Sư phụ gia trì và minh xác về tầm quan trọng của bài chia sẻ, nên cả ba bài viết mà tôi gửi tới Ban Biên tập Minh Huệ từ năm 2013 đến năm 2015 đều được đăng trên Tuần báo Minh Huệ. Năm nay, tôi cũng viết và gửi đi một bài, đồng thời hỗ trợ 10 đồng tu viết bài chia sẻ.

Quá trình tịnh hóa

Mỗi năm, sau khi gửi bài nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của bản thân tiến nhập vào một cảnh giới mới. Trường không gian của tôi trở nên thuần tịnh hơn và tôi tinh tấn hơn.

Cuối năm ngoái, tôi có cảm giác buồn ngủ khi học Pháp. Đôi khi, trong lúc học Pháp nhóm, tôi thậm chí còn đọc những từ không có trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi không chú ý đến việc này cho đến khi một đồng tu chỉ ra cho tôi—nó thực sự khiến tôi sửng sốt. Tôi cũng bắt đầu ngủ thiếp đi trong khi phát chính niệm, và khi lập chưởng tay tôi không giữ được thẳng. Tôi đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều vô ích.

Ngay khi tôi chuẩn bị gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay, đầu não tôi trở nên thanh tỉnh. Sau khi gửi bài viết, tôi đã thực sự thanh tỉnh khi học Pháp, luyện công, và phát chính niệm.

Các đồng tu, Chính Pháp chuẩn bị kết thúc, Sư tôn đã rất vất vả để tịnh hóa cho chúng ta, cứu độ chúng ta, giúp chúng ta phản bổn quy chân. Thật vinh diệu xiết bao khi được trở thành một lạp tử của Đại Pháp, đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta hãy trân quý cơ hội này và viết những câu chuyện của bản thân để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tầng thứ có hạn, nếu như có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu góp ý.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/5/326276.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/7/156193.html

Đăng ngày 11-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share