Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, cùng thân nhân và một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-5-2016] Trân trọng chúc mừng Lễ kỷ niệm lần thứ 24 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

2016-5-7-604091750550p22_02_fahui_--ss.jpg

Đăng Độ Thuyền

Phật ân hạo đãng Đại Pháp truyền
Chúng sinh đắc Pháp đăng độ thuyền
Pháp thuyền du du Sư ân trọng
Cam lộ tát mãn thương vũ gian


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/17/327774.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157051.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share