[Minh Huệ] Là một đệ tử Pháp Luân Công cư ngụ tại North Carolina, có một vài người đã hỏi tôi về việc các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị gán tội là “đột nhập vào chương trình một cách bất hợp pháp” vào hệ thống truyền hình của Trung quốc. Sau khi có một bài báo được đăng tải mới đây trên tờ The Herald-Sun và cũng được đăng ở trên mạng internet với tựa đề “Trung quốc: Pháp Luân Công đột nhập vào chương trình tivi một cách bất hợp pháp”, đăng ngày 24 tháng 9, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để có vài ý kiến.

Chế độ Giang Trạch Dân đã dùng các phương tiện truyền thanh, truyền hình và báo chí như một cuộc tổng công kích nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công. Một ví dụ điển hình là vụ tự thiêu được giàn dựng tại Quảng trường Thiên An môn vào tháng Giêng năm 2001. Hãng Tân Hoa Xã báo cáo rằng năm đệ tử Pháp Luân Công tự thiêu tại đó. Tin tức và hình ảnh này được chiếu nhiều lần trên truyền hình Trung quốc nhằm mục đích khiêu khích lòng thù ghét của công chúng đối với Pháp Luân Công.

Bên ngoài Trung quốc thì đã có những nghi ngờ và sự thật bắt đầu sáng tỏ. Cơ quan Phát triển Giáo dục Quốc tế báo cáo lên Liên Hiệp Quốc: “Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng vụ tự thiêu này là hoàn toàn được giàn dựng và tổ chức bởi chính phủ”.

Giang Trạch Dân rất tin tưởng vào hệ thống tuyên truyền vĩ đại, rộng khắp của mình để lừa bịp và giấu diếm sự thật với nhân dân, và chính sách tuyên truyền này sẽ giúp y thực hiện chính sách tàn độc nhằm mục đích tận diệt tất cả những đệ tử Pháp Luân Công ôn hòa, bất bạo động tại Trung quốc. Một khi nhân loại biết được sự thật, thì hàng triệu sự thật khác sẽ hiển bày và chính những sự thật này sẽ chôn vùi tất cả những dối trá, lừa bịp từ trước đến nay, và cũng sẽ chôn vùi những kẻ đã ngụy tạo chúng.

Một đệ tử Đại Pháp tại Durham.

Ngày 28 tháng 9 năm 2002.

Share