Bài của một Ðệ tử ở Colorado

[Minh Huệ] Một đệ tử Việt nam tí hon 3 tuổi đang giúp để sắp xếp hơn 300 phong bì bao gồm tài liệu giảng rõ sự thật để gởi cho 98 đại Công ty trong Fortune 1000 tại Texas. Ðây là một kế hoạch ngắn hạn trong 2 tuần. Kế hoạch này sẽ in những bài viết về thương mãi thích hợp có quan hệ, một lá thư ngỏ, một đặc san “Compassion”, VCDs, và bưu thiếp đã có địa chỉ của Tổng thống Bush đã in sẳn.

De tu Viet Nam

Gương mặt của đệ tử tí hon luôn luôn rạng rỡ bất cứ khi nào tôi yêu cầu bé giúp tôi để sắp xếp những tài liệu vào trong phong bì cỡ lớn. Tôi giải thích cho bé là tài liệu này là để vạch trần bọn tà ác. Bé gật đầu và bỏ các tài liệu theo đúng thứ tự vào phong bì một cách rất thành thạo. Ðôi khi bé bị giấy cắt và cố gắng giấu chỗ bị cắt không để cho ai thấy. Bé chỉ ngừng tay và dùng cái tay khác ấn mạnh vào chỗ bị cắt. Ðến khi bắt đầu gián các nhãn địa chỉ lên phong bì, bé cũng bắt chước rất nhanh chóng, gián các nhãn địa chỉ rất ngay ngắn và đúng chỗ. Khi bé say mê làm việc, tôi thường nhìn xem chừng bé, gương mặt bé luôn luôn chăm chú làm việc, nhưng chứa đựng đầy nét ngây thơ. Ðôi khi, có vài cái nhãn địa chỉ không ngay ngắn lắm, nhưng tôi cũng để nguyên như vậy bởi vì nó được gián bởi một tấm lòng trong sạch.

Chúng ta hy vọng rằng sự thật sẽ làm rung động trái tim của những nhà thương mại lớn tại đất Mỹ; chỉ làm những việc đúng đắn khi họ gặp phải những trường hợp quyết định giữa chánh pháp và tà ác.

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/10/21/27809.html.

Dịch ngày 23-10-2002; đăng ngày 27-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share