[Minh Huệ]

Tóm tắt

Ông Zheng Zhong là một viên chức cao cấp đã về hưu sở Ngoại thương thành phố Huanggang, tĩnh Hubei. Ông được lành nhiều bệnh trầm trọng sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999, ông luôn vững tin trong việc tập luyện Pháp Luân Công và kết quả ông đã bị cầm tù năm lần. Ông phải rời nhà vào tháng mười 2002 để tránh bị khủng bố hơn nữa. Sau khi chịu đựng nhiều khó nạn trong khi xa nhà một thời gian lâu, ông Zheng Zhong đã từ trần ngày 9 tháng 3, 2004.

Lịch sử đời ông

Ông Zheng Zhong, 70 tuổi là một viên chức cao cấp (cán bộ khung) về hưu, thuộc sở ngoại thương thành phố Huanggang, tĩnh Hubei. Trước năm 1996, ông bị nhiều chứng bệnh trầm trọng như là viêm màng phổ, ho lao, cao áp huyết và các thứ khác. Ông đã vào nhà thương hai lần vì chứng đứng tim, và phải lệ thuộc vào thuốc chích vào mạch máu trong một thời gian dài để giữ được sự sống. Sau khi ông Zheng Zhong bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh họan đều biến mất. Ông trở nên rất khỏe mạnh thể chất cũng như tinh thần, và tâm tánh được tiến bộ. Ông không còn cần uống thuốc trong hơn bảy năm, và đở được tiền thuốc cho hảng rất nhiều.

Trong thời gian nhà cầm quyền họ Giang khủng bố tàn ác Pháp Luân Công, cảnh sát Huangzhou cầm tù ông Zheng Zhong năm lần liên tiếp. Một lần, ông bị cầm tù một cách bất hợp pháp trong 70 ngày hơn bản nguyên án. Tháng mười 2002, cảnh sát tiêu hủy một nơi sản xuất tài liệu làm sáng tỏ sự thật của Đại Pháp, vì vậy ông Zheng Zhong và vợ ông phải rời nhà để tránh bị khủng bố hơn nữa. Cảnh sát và nhân viên văn phòng ‘610’1 theo dõi hai người con của ông Zheng Zhong trong một thời gian dài. Họ cũng nghe lén điện thoại của hai người này, và khủng bố và hăm dọa người con dâu của ông và cha mẹ của cô ta. Vì cảnh sống khốn khổ xa nhà trong một thời gian dài, ngày 9 tháng 3, 2004, bạn tu Pháp Luân Công ông Zheng Zhong đã từ trần.

(1) “Phòng 610”: một văn phòng được tạo ra bỡi nhà cầm quyền Trung quốc chuyên để khủng bố Pháp Luân Công. Nó có tòan quyền trên mọi cấp hành chánh trong Đảng, cũng như trên các chi nhánh chánh trị và luật pháp.

11-3-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/13/69743.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/3/24/46362.html.

Dịch ngày 29-3-2004; đăng ngày 31-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share