[MINH HUỆ 23-12-2015] Khi một người đến bệnh viện để triều trị, sẽ không có ai bảo anh ta đừng quay lại chữa bệnh nữa, hay nói gì đại loại như: “Anh không được điều trị nữa.” Bệnh viện có thể chữa được một số bệnh, những cũng có rất nhiều đã chết ở đó, bởi vì y học hiện đại còn rất nhiều hạn chế.

Khi Pháp Luân Công lần đầu tiên truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào đầu những năm 1990, nhiều người mà các bác sỹ cho rằng đã vô phương cứu chữa lại được tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bảy năm sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng, khoảng 100 triệu người đã bước vào tu luyện.

Tuy nhiên, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát đã cố gắng ép các học viên phải từ bỏ môn tập. Họ nói những điều kiểu như: “Hãy từ bỏ tu luyện!” Nếu nghe theo, anh sẽ được về nhà, còn nếu không chịu, anh sẽ bị tống giam. Nhiều thân nhân của các học viên đã vì quá lo sợ, cũng thúc ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi hy vọng rằng những ai đang cố gắng ép các học viên từ bỏ tu luyện bằng các hình thức tra tấn thân thể hoặc tinh thần của học viên hãy nhanh chóng tỉnh ngộ.

Ngăn cản một người tu luyện Pháp Luân Công cũng đồng dạng với việc cấm họ điều trị y tế. Những người thực sự biết Pháp Luân Công là gì sẽ không bao giờ bảo các học viên phải từ bỏ. Họ biết một người có thể được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công ra sao và rằng nguyên lý của Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho xã hội. Nếu một học viên tu luyện tinh tấn, cô ấy hay anh ấy sẽ có năng lực mạnh mẽ hơn để giúp đỡ những người khác.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/15/154812.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/23/320855.html

Đăng ngày 21-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share