[MINH HUỆ 9-12-2015] Ở Trung Quốc, một số quan chức chính phủ và cán bộ hành pháp coi việc mù quáng thực thi chính sách của Giang Trạch Dân trong việc bức hại Pháp Luân Công là trách nhiệm của mình. Có lẽ họ đã không hề nghĩ xem việc đàn áp này có hợp pháp hay không. Thời gian trôi qua, nhiều người tham gia vào cuộc đàn áp đã mắc phải những căn bệnh vô phương cứu chữa.

Mặc dù rõ ràng là một số thủ phạm là không còn nhân tính nữa nhưng có rất nhiều người khác [tham gia bức hại Pháp Luân Công vì] bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Nếu thực sự đúng là “gieo nhân nào, gặp quả ấy” và những người bị mắc bệnh kia là vì hậu quả trực tiếp của những việc làm xấu trong quá khứ, thì thực sự là đáng tiếc cho những ai bị lừa dối mà trở thành kẻ đồng lõa.

Đàn áp Pháp Luân Công không phải là công việc của các quan chức chính phủ hay cán bộ hành pháp. ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn với người dân, khiến họ bị đánh lừa. Dù ĐCSTQ đã cố tẩy não người dân khiến mọi người suy nghĩ giống nhau, nhưng ai cũng có ý chí và tư duy của riêng mình để nhận định sự việc. Khi các học viên Pháp Luân Công nói cho người dân biết Pháp Luân Công thực sự là gì và cuộc đàn áp là tàn bạo đến như thế nào, rất nhiều người có khả năng phân biệt đúng sai đã có lựa chọn đúng đắn.

Nhiều người Trung Quốc thấy vui khi hay tin về việc gần 200.000 học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ. Người dân đã thấy được sự hy vọng và lòng can đảm [của các học viên]. Họ mừng về điều đó.

Tuy nhiên, một số nhân viên hành pháp, đặc biệt là những người ở các cấp thấp hơn đang bị lạc hướng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ nên vẫn sách nhiễu các học viên khi họ nộp đơn kiện.

Mặc dù các học viên đã giải thích lý do họ nộp đơn kiện, và thậm chí chính bản thân các nhân viên hành pháp này còn đồng ý rằng Giang nên bị đưa ra công lý, nhưng họ vẫn ngần ngại về việc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ phải làm theo mệnh lệnh và hoàn thành báo cáo.

Thực thi công việc của mình là điều bình thường. Nhưng vấn đề then chốt là: Các vị sẽ báo cáo cho ai khi cuộc đàn áp kết thúc và ĐCSTQ không còn nữa?

Báo cáo cho Chu Vĩnh Khang (Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc – người đã có vai trò quan trọng trong việc đàn áp Pháp Luân Công) ư? Chu Vĩnh Khang hiện đã ở trong tù, một phần vì những gì ông ta đã làm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Báo cáo cho Giang Trạch Dân ư? Giang đã bị khởi tố và cũng sẽ sớm bị đưa ra công lý thôi.

Chúng tôi chân thành đề nghị cảnh sát Trung Quốc và quan chức chính phủ hãy tự hỏi những điều sau đây. Nhiều cán bộ giám sát mà các vị đã báo cáo đã bị các học viên Pháp Luân Công khởi kiện ở các nước khác, một số trong đó hiện đã ở trong tù vì những lý do khác nhau. Các bạn muốn chính mình có liên đới với họ chăng?

Học viên Pháp Luân Công chúng tôi muốn mang lại cho mọi người những điều tốt đẹp nhất. Nhưng, chúng tôi tin rằng thiện ác hữu báo. Đây là quy luật phổ quát, không ngoại trừ ai. Chúng tôi hy vọng rằng các vị sẽ có lựa chọn đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/9/320239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154723.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share