Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 15-11-2015] Vào một buổi tối tháng 4 năm 2015, 43 người dân ở thành phố Đan Đông tỉnh Liêu Ninh đã bị bắttrong một cuộc vây bắt học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ. Trong số những người bị bắt, 11 học viên Pháp Luân Công đã bị đưa ra xét xử. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610”, hệ thống tư pháp thành phố đã vi phạm nhiều thủ tục pháp lý.

Các phiên xử được tiến hành ở Tòa án Đông Cảng thuộc thành phố Đan Đông từ ngày 7 đến 15 tháng 12.

Dưới chế độ Trung Cộng, Ủy ban Chính trị và Pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Phòng 610 là cơ quan thực thi các mệnh lệnh của ủy ban này. Trong quá trình tiến hành cuộc bức hại, Ủy ban Chính trị và Pháp luật trực tiếp chỉ đạo hệ thống tư pháp gồm đội an ninh của tòa, Viện Kiểm sát, và bản thân hệ thống toà án.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đan Đông không những chỉ đạo hệ thống tư pháp buộc tội các học viên, mà họ còn trực tiếp can thiệp vào các phiên xét xử. Họ cử những người trung thành với Đảng tới dự và theo dõi các phiên xử, và phái nhân viên của mình tới giám sát toàn bộ việc xử án.

Những vi phạm của Cơ quan Thi hành án

Có trường hợp, một số cảnh sát nói với người nhà của bị cáo rằng, Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng Phòng 610 đã ra lệnh cho họ. Lệnh bắt giữ vào tháng 4 được ban hành sau khi Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 chỉ đạo công việc của Viện kiểm sát và tòa án.

Cảnh sát đã vu khống rằng họ đã bắt bà Trương Tiểu Bình tại nhà khi bà đang bí mật in chữ lên tiền giấy trong bóng tối. Nhưng thực ra bà đang đọc sách trong phòng khách sáng đèn.

Những vi phạm của Viện Kiểm sát

Một nhân viên của Viện Kiểm sát cho biết, toàn bộ quá trình bắt giữ và xét xử được chỉ thị bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đan Đông, và cảnh sát, Viện Kiểm sát, hay tòa án chỉ là “làm theo lệnh”.

Các công tố viên đã cố gắng để thay đổi bản cáo trạng của bà Trương Tiểu Bình trong quá trình xét xử. Bà bị gán thêm một tội “sản xuất tài liệu tuyên truyền”, mà ám chỉ tới bằng chứng giả về việc in chữ lên tiền giấy.

Những vi phạm của tòa án

Bốn học viên đã thuê luật sư để bảo chữa cho họ. Thẩm phán phụ trách các trường hợp này không cho phép các luật sư sao chép tài liệu về vụ án. Họ chỉ có thể ghi chép các mục chính. Khi các luật sư chỉ ra rằng sao chép tài liệu về vụ án là quyền hợp pháp của họ, Thẩm phán Lý Tân Thiên đã nói: “Đó là luật của chúng tôi ở đây. Các ông có thể đi tố cáo chúng tôi ở bất cứ đâu mà các ông muốn”.

Một thẩm phán khác đã từ trối yêu cầu vào tham dự phiên tòa của con gái bà Lân Chi Diên, người muốn vào biện hộ cho mẹ mình. Thẩm phán cũng nói với con gái bà Lân rằng cô không được phép biện hộ “vô tội” cho mẹ mình.

Tòa án chỉ thông báo cho các luật sư của học viên nào đến phiên xét xử. Không ai khác nhận được thông báo, kể cả những học viên không có luật sư.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đan Đông sắp xếp cho các viên chức chính quyền tham dự phiên xét xử và cấp cho họ “giấy phép tham dự”. Tòa án thành phố từ chối bất kỳ ai không có “giấy phép tham dự”, kể cả người nhà của bị cáo, vào phòng xử án.

Khi bắt đầu phiên xét xử ông Trương Vĩ, Thẩm phán Cân đã nói với luật sư của ông Trương rằng, ông không được phép biện hộ “vô tội” cho thân chủ của mình. Khi luật sư hỏi lý do, Thẩm phán Cân cho biết: “Tôi không cần phải giải thích ‘tại sao’, đây là quyết định của tôi.”

Luật sư của ông Tôn Vĩnh Cần đã phát hiện rằng vị công tố viên có mặt tại phiên xét xử thân chủ mình không nằm trong danh sách trong hồ sơ xử án. Ông yêu cầu tòa án loại bỏ vị công tố viên nay, tuy nhiên Thẩm phán Lý Tân Thiên đã từ chối yêu cầu của ông.

Trong các phiên xử, các thẩm phán đã đuổi ba luật sư ra khỏi phòng xử án. Luật sư của ông Trương Vĩ đã bị đuổi ra vì ông khẳng định rằng Pháp Luân Công không phải là một giáo phái như các tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản miêu tả. Luật sư của bà Trương Tiểu Bình và luật sư của bà Trần Dĩnh đã bị đuổi vì chỉ ra nhiều vi phạm khác nhau của tòa án.


Bản tiếng Hán: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/26/154242.html

Bản tiếng Anh: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/18/320622.html

Đăng ngày 04-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share