Bài của Tĩnh Viễn

[MINH HUỆ 5-3-2015]

Tiếp theo Phần 4

Một niệm có thể thay đổi tương lai

Ở tỉnh Phúc Kiến có một vị tên là Lý Sinh, vô cùng chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Trên đường đến kinh thành tham gia kỳ thi do nhà vua tổ chức, anh quyết định qua đêm tại một lữ quán tại Cù Châu. Đêm đó người chủ quán vốn nằm mộng thấy Thổ Địa nói với ông rằng: “Ngày mai sẽ có một vị tên là Lý Sinh đến nghỉ trọ tại lữ quán của ông, ông phải đối đãi tốt với anh ta, bởi vì mệnh của anh ta sẽ đỗ thủ khoa!”

Ngày hôm sau, quả nhiên Lý Sinh đã đến, ông chủ lữ quán ân cần khoản đãi, nhanh chóng thết đãi đồ ăn ngon, còn cung cấp xe ngựa cho anh đi. Thấy lạ, Lý Sinh hỏi chủ quán vì sao lại đối đãi với anh như vậy, chủ lữ quán bèn kể lại giấc mộng cho Lý Sinh. Anh nghe xong vô cùng cao hứng, nghĩ rằng: “Chẳng mấy mà mình đỗ đạt công danh rồi! Nếu như mình làm đại quan, mình có thể bỏ người vợ bần cùng mà lấy người vợ mới xinh đẹp hơn!”

Sau khi Lý Sinh rời đi vào sáng hôm sau, người chủ lữ quán lại mộng thấy Thổ Thần đến nói với ông rằng: “Lý Sinh này tâm bất lương, công danh chưa thành mà đã nghĩ chuyện bỏ vợ, giờ thì anh ta không còn hy vọng đỗ đạt nữa rồi.”

Lý Sinh trên đường trở về đến lữ quán, người chủ đối xử với anh vô cùng lãnh đạm, thậm chí không cho phép anh ở lại qua đêm. Lý Sinh hỏi nguyên nhân tại sao, chủ lữ quán liền truyền đạt lại những lời Thổ Thần cho anh nghe. Lý Sinh nghe xong thất kinh, và lập tức rời đi. Sau đó, quả nhiên là Lý Sinh không đắc công danh.

Lý Sinh chỉ sai một niệm, vậy mà bản mệnh đắc công danh cũng bị hủy đi, phúc báo bị tước mất. Chỉ có tâm tồn thiện niệm, ước thúc bản thân không làm điều bất thiện, không đắc tội với Thiên Địa Thần minh, thì mới có thể thọ phúc.

Xem tiếp Phần 6


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/5/305745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/19/149393.html

Đăng ngày 10-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share