[MINH HUỆ 17-9-2015] Ông Quách Chính Thanh, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 14 tháng 9 năm 2015, sau khi chịu đựng tra tấn gây ra các vấn đề về sức khỏe suốt hơn mười năm.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2001, người đàn ông 55 tuổi này đã bị bắt tại quảng trường Thiên An Môn khi đang giăng biểu ngữ: “Tu luyện Pháp Luân Công là quyền lợi của con người.”

Ông bị giam giữ 20 tháng tại một trại giam, trong thời gian đó ông đã bị tra tấn tồi tệ đến mức não bị tổn thương nghiêm trọng và khiến ông gặp khó khăn khi cử động chân tay.

Thay vì để ông được chăm sóc y tế, chính quyền địa phương đã chuyển ông đến một nhà tù, nơi ông tiếp tục bị ngược đãi và tình trạng của ông trở nên tệ hơn.

Ông liên tục bị cảnh sát sách nhiễu tại nhà sau khi được thả năm 2005. Ông Quách đã không thể hồi phục, tháng 12 năm 2014, ông mất khả năng nói và đi lại. Gia đình đã chuyển ông đến một nhà dưỡng lão vào ngày 29 tháng 1 năm nay và ông đã qua đời chưa đầy 8 tháng sau đó.

Các bài viết liên quan:

Ông Quách Chính Thanh không thể làm việc sau nhiều năm bị tra tấn và ngược đãi

Ông Quách Chính Thanh bị liệt do bị tra tấn tại nhà tù Bắc Giao, thành phố Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/17/315843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/19/152595.html

Đăng ngày 13-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share