Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2014] 69 trường hợp tử vong mới của các học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận trong nửa đầu năm 2014. Trong số đó, 49 trường hợp đã diễn ra trong năm 2014. 20 học viên đã mất vào năm 2013 hoặc sớm hơn nhưng các trường hợp này mới được xác nhận vào ngày 28 tháng 06 năm 2014.

Các nguyên nhân tử vong

Trong số 69 trường hợp tử vong, 22 (32%) là do bị tra tấn trong nhà tù, 9 (13%) trong trại lao động, 4 (6%) trong các trung tâm tẩy não và 9 (13%) trong đồn cảnh sát hoặc trại tạm giam. Ngoài ra, 5 (7%) đã qua đời trong khi bị buộc phải rời nhà để tránh chịu bức hại thêm nữa và 20 (29%) qua đời do kết quả tích tụ của cuộc đàn áp kéo dài bao gồm các hoạt động như bắt giữ, lục soát nhà, sách nhiễu, v.v..

Phân bố tuổi tác và giới tính

Trong 69 trường hợp tử vong, xác định được tuổi của 51 nạn nhân. Phân bố độ tuổi được thể hiện trong bảng dưới:

28-45 tuổi (8 trường hợp), 46-60 tuổi (14 trường hợp), 61-70 tuổi (19 trường hợp), trên 70 tuổi (10 trường hợp), không xác định tuổi (18 trường hợp)

Phân bố giới tính của các nạn nhân như sau:

Nam: 11 trường hợp mất trong năm 2013 hoặc sớm hơn; 22 trường hợp mất trong nửa đầu năm 2014

Nữ: 9 trường hợp mất trong năm 2013 hoặc sớm hơn; 27 trường hợp mất trong nửa đầu năm 2014

Thông tin địa lý

Tỉnh Hắc Long Giang: 10 trường hợp; tỉnh Liêu Ninh: 9 trường hợp; tỉnh Cát Lâm: 7 trường hợp; tỉnh Hà Bắc: 6 trường hợp; tỉnh Trùng Khánh: 4 trường hợp; tỉnh Hồ Nam – Hà Nam – Thiểm Tây: mỗi tỉnh 3 trường hợp; tỉnh Sơn Đông – Bắc Kinh – Quảng Đông – Giang Tô – Giang Tây – Cam Túc – Thiên Tân: mỗi vùng 2 trường hợp; các địa phương khác: 10 trường hợp.

Di ảnh của một số học viên

Các bức ảnh có sẵn của một nhóm nạn nhân.

Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công đã mất được xác nhận trong nửa đầu năm 2014: Hàng trên cùng: (từ trái qua phải) bà Ngô Trạch Tú (吴泽秀), ông La Giang Bình (罗江平), ông Khúc Huy (曲辉), bà Hạng Hiểu Ba (项晓波), bà Cao Kiệt (高杰). Hàng giữa: ông Phan Duy (潘维), bà Hứa Diễm Hương (许艳香), bà Vương Nham (王岩), bà Dương Minh Phân (杨铭芬). Hàng dưới cùng: Bà Đàm Hương Ngọc (谭香玉), bà Dương Thế Phân (杨世芬), ông Ba Quan Nam (巴冠男), bà Dương Xuân Linh (杨春玲) và ông Vương Hải Điền (王海田).

Danh sách các trường hợp tử vong được xác nhận là xảy ra trong nửa đầu năm 2014

Danh sách các trường hợp tử vong được xác nhận trong năm 2014 và xảy ra trong năm 2013 hoặc trước đó


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/30/ 2014上半年至少49人被迫害致死-294106.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/2/1884.html

Đăng ngày 16-09-2014: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share