Bài viết của Kim Nghiêu ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-7-2015] Sau hơn nửa thế kỷ bị tuyên truyền và tẩy não dưới chế độ độc tài Đảng Cộng sản, một số người Trung Quốc lo lắng và đặt câu hỏi: “Trung Quốc sẽ ra sao khi không có Đảng Cộng sản?”

Mối quan hệ giữa người Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giống như giữa một người và một khối u ác tính. Câu hỏi đáng ra phải là: “Một người sống ra sao nếu không có tế bào ung thư?”

Người Trung Quốc dưới chế độ độc tài Cộng sản quả thực rất đáng thương. Không có Đảng Cộng sản, Trung Quốc sẽ trở nên tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/23/312901.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/30/151808.html

Đăng ngày 11-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share