[MINH HUỆ 13-07-2015] Ngày 09 tháng 7 năm 2015, trang web truyền thông The Speaker News đã đăng thông tin cập nhật nhất về phong trào kiện Giang Trạch Dân – phong trào bắt đầu từ tháng 5 năm 2015. Số lượng các đơn kiện đã tăng lên nhanh chóng tới 35.000 vào hồi tháng 6, và hiện đã lên đến con số 60.000.

Các vụ kiện hầu hết là từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục, tuy nhiên học viên tại 29 quốc gia khác cũng đã gửi đơn khiếu nại. Giang Trạh Dân là người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, với các hình thức như cầm tù bất hợp pháp, cưỡng bức lao động, tra tấn và giết hại [các học viên Pháp Luân Công].

Hơn 3.800 cái chết đã được trang web Minh Huệ xác nhận, tất cả đều chết vì bị cảnh sát tra tấn trong các trại giam. Do việc Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát thông tin, con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Ở khắp nơi trên thế giới, các học viên đã và đang tổ chức tất cả các loại hình hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuôc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một buổi lễ mít tinh mới đây đã [được các học viên tổ chức] diễn ra bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York nhằm thông tin cho công chúng biết rằng cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 16 năm qua này là nghiêm trọng đến mức nào.

2a8a41ea6c9b0c619276341bdce63a57.jpg

Một học viên đứng trước một tấm biểu ngữ lớn phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/13/312378.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/19/151620.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share