Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia

[MINH HUỆ 07-06-2015] Ngày 23 tháng 05 năm 2015, một tạp chí ở Philadelphia đã đăng tin về sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên địa phương. Tờ The Philadelphia Public Record đã đưa tin về buổi luyện công tập thể của các học viên ở khu Liberty Bell Plaza và một trong các chủ đề của sự kiện: kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] tại Trung Quốc.

Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992. Ngày Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 05 năm 2000, chỉ vài tháng sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Ngày 13 tháng 05 năm nay đánh dấu lần thứ 16 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 23 năm pháp môn được giới thiệu ra công chúng.

ce2e8855f5b171941bd171b7d00cd7f8.jpg

Ngày 23 tháng 05 năm 2015, tờ The Philadelphia Public Record đưa tin sự kiện kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên

Tờ báo này cũng đã đưa tin về việc trình chiếu bộ phim “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin” tại phòng chiếu thương mại Greater Philadelphia hồi tháng 12 năm 2012.

Public Record là một tuần báo ở Philadelphia, được sáng lập vào năm 1999. Tờ báo bao quát các vấn đề của địa phương và tiểu bang liên quan đến chính trị, công đoàn, các trường sở và tin tức của các tổ chức cộng đồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7/310547.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/8/150961.html

Đăng ngày 15-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share