Bài của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 21-04-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada đã xếp một “Vạn lý trường thành sự thật” bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 04 năm 2015. Đặc trưng của sự kiện là những biểu ngữ thông tin truyền tải những tin tức, và chúc mừng hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức cộng sản.

Các học viên cũng kêu gọi nhiều người Trung Quốc hơn hãy gia nhập vào trào lưu này, giải thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nắm lấy một tương lai tốt đẹp cho bản thân.

b0ad91a5f36fbb3119fed4ec8b5ae82f.jpg

6633c29bf550fb2043efaea8a63f2c41.jpg

bea59325272bd9a4d413267714d240fe.jpg

c82fe85cf0698b787abae5ce2342dbd7.jpg

Các học viên Vancouver xếp một “Vạn lý trường thành sự thật” với những biểu ngữ thông tin bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc.

Các biểu ngữ viết: “Kỷ nguyên mới của Trung Quốc bắt đầu khi Đảng cộng sản kết thúc”, “Truyền rộng cửu bình, ủng hộ 200 triệu người thoái ĐCSTQ”, “Thế giới cần Chân-Thiện- Nhẫn”, cùng với những thông điệp khác bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh có thể nhìn thấy từ xa.

Đôi khi lại có đợt còi ô tô từ những tài xế bày tỏ sự ủng hộ của họ khi một dòng xe đều đặn đi ngang qua lãnh sự quán, nằm tại con phố nhộn nhịp Granville, chạy qua trung tâm của Tây Vancouver.

Sự thức tỉnh của người mới nhập cư

Ông Teng, một người Trung Quốc nhập cư đến Canada một vài năm trước, đã nhìn thấy hoạt động của các học viên Pháp Luân Công khi ông đi đến Lãnh sự quán Trung Quốc để làm một số việc. Ông đã ở lại và nói chuyện với các học viên cho đến khi kết thúc hoạt động.

Ông đã ngạc nhiên trước sự phát triển ngày càng tăng của nhóm các học viên Pháp Luân Công tham gia kháng nghị. Ông nói ông chọn việc ở lại cùng các học viên bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, vì ông không còn sợ ĐCSTQ. Ông nói đó là một lựa chọn theo lương tâm của mình.

Ông Teng nói rằng ông thường truy cập vào các trang web bên ngoài Trung Quốc để đọc các thông tin trung thực và không bị kiểm duyệt về Trung Quốc nhờ sử dụng phần mềm phá vỡ phong tỏa Internet của ĐCSTQ. Ông nói ông ngưỡng mộ và đánh giá cao những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

“Thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó là một việc quan trọng,” ông Teng nói: “Bản chất tà ác của đảng sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi nó giải thể”.

thoái đảng là một phong trào hòa bình và lý trí,” ông tiếp tục: “Nó thức tỉnh lương tâm của con người. Hơn 200 triệu người đã chọn đứng lên vì công lý. Nó sẽ mang đến sự thay đổi lớn. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ có một tương lai tự do và tốt đẹp”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/21/307843.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/26/149889.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share