Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Maryland

[MINH HUỆ 14-05-2015] Hạ nghị sỹ Mỹ C. A. Dutch Ruppersberger của Maryland gần đây đã ban hành một công bố đặc biệt gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington, DC, nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời vinh danh Ngài Lý Hồng Chí cùng những thành tựu xuất sắc của Ngài trong việc thúc đẩy hòa bình và tinh thần trên thế giới.

fe4789e7709297c7723ff446da1a0859.jpg

Hạ nghị sỹ Mỹ Ruppersberger của Maryland

56189f6305a6e21dc4120e9983c0c0dd.jpg

Tuyên bố đặc biệt gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington, DC


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309504.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150584.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share