Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Wisconsin

[MINH HUỆ 15-05-2015] Thượng nghị sỹ Tammy Baldwin của Wisconsin, đã viết thư gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Wisconsin, bày tỏ sự ủng hộ của mình nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Bà đã nhận xét rằng “thành công của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn cầu sau 23 năm hồng truyền thật sự xuất sắc.”

Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước những nỗ lực không ngừng của các học viên nhằm chấm dứt những lạm dụng đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà viết: “Cam kết hòa bình của các bạn để duy hộ nhân quyền là một tấm gương cho người khác.”

fdd0ac4f921a7195feecca7c399d6ff9.jpg

Thượng nghị sỹ Tammy Baldwin của Wisconsin

7211d47c3dc99dedfe99b307fd480d27.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Tammy Baldwin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/309537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150586.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share