[MINH HUỆ 06-05-2015] Các nhà lập pháp Canada tiếp tục gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ca ngợi Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại sự phong phú cho xã hội Canada. Họ cũng cam kết luôn nỗ lực ủng hộ việc bảo vệ tự do tín ngưỡng và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số Bộ trưởng trong chính phủ liên bang Canada cũng đã gửi thư ủng hộ, và 15 nghị sỹ và thượng nghị sỹ khác đã tham dự lễ mít tinh để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp ở Parliament Hill.

Các lãnh đạo Đảng Xanh:

1ccf673fc7d796a6f5dfcf3620b9aed9.jpg

Các lãnh đạo Đảng Xanh ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bởi “những nỗ lực hòa bình không ngừng nghỉ nhằm bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm trong bối cảnh của cuộc bức hại do nhà nước bảo hộ và những tội ác với người của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc”.

8176df19c4c9d03b2820eb0d20a47c16.jpg

Nghị sỹ Elizabeth May, Chủ tịch Đảng Xanh

2ac3020e478171bb0969baccfcd3d2ee.jpg

Nghị sỹ Bruce Hyer, phó lãnh đạo Đảng Xanh

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đặc trách Quốc phòng:

6c41baa875383571ad64afa99b6d907f.jpg

“Lễ kỷ niệm này cho thấy việc các bạn tuân theo lời giảng về hòa bình, chân và thiện đã tác động đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới bao gồm cả Trung Quốc.”

b91385cc84c4186a4d7507a8402b9224.jpg

Nghị sỹ Peter Kent, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đặc trách Quốc phòng

Chủ tịch Ủy ban thường vụ về Tư pháp và Nhân quyền:

231d52742966dcf280f58ff5a603ce92.jpg

“Tháng kỷ niệm là một cơ hội để nhìn lại sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp và việc chiểu theo các giá trị [của môn tập]. Lễ kỷ niệm này là một cơ hội để ghi nhớ những đóng góp quan trọng của ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp”.

7046b693cbea7ed457560d245da6a650.jpg

Nghị sỹ Mike Wallace, Chủ tịch Ủy ban thường vụ về Tư pháp và Nhân quyền

Nghị sỹ Judy Sgro:

c0a6eb54288f3033cd336043aa54d62e.jpg

“Tôi rất vinh dự được góp phần vào nỗ lực nhằm nâng cao những giá trị của sự thẳng thắn, khoan dung và tự do tư tưởng và tín ngưỡng ở Canada đây và trên toàn cầu”.

c2e560c0a9fb73a9f3ac82c0e701568b.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro

Nghị sỹ Roxanne James:

1eb0e4c8cca188f44429e530714ff843.jpg

“Thông qua những nguyên lý cốt lõi là Chân, Thiện, và Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện dũng khí của niềm tin và tiếp tục kiên định đối mặt với nghịch cảnh. Sự dung nhẫn và ôn hòa của họ đã có tác động tích cực và bền vững với đất nước Canada, cũng như toàn thế giới”.

fce2d8dcb14eb8ed9f565498c52512fd.jpg

Nghị sỹ Roxanne James

Nghị sỹ Lawrence Toet:

281a4d43494225f7ade0b90839155099.jpg

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể rất tự hào về thành tựu của họ ở Canada và những đóng góp của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp trong sự phát triển của các di sản và lịch sử truyền thống của dân tộc chúng ta.

7cf47864e5651a195c45267a4321ddd1.jpg

Nghị sỹ Lawrence Toet

Nghị sỹ Costas Menegakis:

ff6f4ff0bf1805bdfa48c1145d64de3c.jpg

“Theo quan điểm của Canada, tôn giáo và tự do tín ngưỡng, bao gồm cả khả năng được an toàn và hòa bình với tín ngưỡng, là một nhân quyền phổ quát. Canada quan ngại về tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc, và chúng tôi luôn nỗ lực thông qua các thể chế đa phương để đề xuất vấn đề này .

Nghị sỹ David Anderson:

60735badb6d493a86ca4d6dfb70c3595.jpg“Vào lễ kỷ niệm lần thứ 23 của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi được nhắc nhở rằng nhiều tín đồ trên khắp thế giới đang phải đối mặt với nguy hiểm bởi đức tin của mình. Chính phủ chúng tôi và Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ tiếp tục đứng lên để bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo cả ở trong nước và ở nước ngoài”.

d4b3976e3c8c98aef587aaec2d909d5e.jpg

Các Nghị sỹ, Kevin Lamoureux và Rod Bruinooge cũng đã gửi những bức thư, bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tán dương những đóng góp của họ.

b5fbd8487b5d61efc7cc70350d5d9364.jpg

Nghị sỹ Kevin Lamoureux

9ac0db4ebcc6defef80339bec9769642.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Rod Bruinooge


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/6/308598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150209.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share