[MINH HUỆ 16-05-2015] Ông Martin J. Walsh, thị trưởng của Boston, Massachusetts, đã ban hành một tuyên bố tháng 05 năm 2015 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Boston.”

Ông viết rằng thành phố đã vinh dự được tham gia và duy hộ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ca ngợi các học viên ở khu vực Boston bởi lòng quyết tâm và dũng cảm đứng lên vì Chân, Thiện, và Nhẫn của họ.

Đặc biệt, tuyên bố nói rằng môn tu luyện đã vượt qua giới hạn về văn hóa và chủng tộc, và đã có hơn 100 triệu người ở hơn 114 quốc gia được hưởng lợi ích từ pháp môn.

12d460cf9a41c275af8920428f9bf4b1.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309581.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150597.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share