Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 14-09-2014] Vào ngày 10 tháng 09, người dân địa phương tại Bayreuth, Đức nhìn thấy một căn nhà rạp lớn màu vàng được dựng lên ở trung tâm thành phố. Nó được các học viên Pháp Luân Công dựng lên để kêu gọi sự ủng hộ trong việc chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những tù nhân lương tâm và kêu gọi mọi người hãy truyền rộng thông tin này.

Rất nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện sau khi đọc các tài liệu thông tin và nghe những băng thu âm của nhiều nhân chứng về tội ác này.

459e65d136b4d7ab63a0fbba36ce8408.jpg

9a89d29cca83d1af91647931722db525.jpg

a53fde0d743b98ddf9a1b7f922f5b86d.jpg

50f1759865c2c3850464153a5d1bb89d.jpg

9ceb4656aae4b29ea80378f611c86e7a.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/14/图片报道-德国拜罗伊特征签-制止中共活摘器官-297726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/15/3259.html
Đăng ngày 19-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share