Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 23-02-2014] Anh Đỗ Chí Anh ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thân thể anh rất khỏe mạnh. Nhưng đến tháng 07 năm 2013, trong thời gian bị giam giữ phi pháp, anh đã bị tra tấn bức hại đến mức không thể nói và viết được, chân tay đều không thể cử động được, sau khi được thả về nhà, anh không thể tự sinh hoạt bình thường, mấy ngày đầu mẹ già hơn 80 tuổi phải bón cho anh ăn. Anh đã oan ức qua đời vào ngày 16 tháng 01 năm 2014.

Vài năm lại đây, anh Đỗ Chí Anh chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, liên tục giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân mà nhiều lần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giam, cưỡng bức lao động. Ngày 02 tháng 06 năm 2006, vì giảng chân tướng cho cán bộ thôn mà anh Đỗ bị bắt, ngày 18 tháng 06 anh bị đưa đến trại lao động cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo. Anh Đỗ Chí Anh đã từng bị giam ở Đại đội 3 Cụm 1 Trại lao động Mã Tam Gia (Đại đội chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công), bị cảnh sát sốc điện bằng dùi cui điện 800.000 Vol, tiếp đến bị cảnh sát sốc điện cùng lúc 3, 4 dùi cui điện hoặc luân phiên xốc điện.

Minh họa tra tấn: Sốc điện bằng nhiều dùi cui

Ngày 15 tháng 05 năm 2013, anh Đỗ Chí Anh đang phát đĩa Thần Vận ở đầu thôn Anh Tử thì bị cảnh sát Đoàn Ngọc Khoan bắt giữ, bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam của huyện; tháng 07 năm 2013 anh đi giảng chân tướng tại thôn Thiêm Hán huyện Kiến Xương thì có người tố cáo, anh lại bị cảnh sát thôn Thiêm Hán bắt giữ, bị giam và bức hại đến mức không thể nói, viết được, không tự sinh hoạt được, vài tháng sau thì qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/23/辽宁建昌县杜志英被迫害离世-288007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/24/145580.html

Đăng ngày 22-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share