Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2014]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/22/【庆祝513】电脑绘画-大法弟子炼功奇景-290972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/23/1324.html
Đăng ngày 1-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share