Một học viên ở Thư Lan, Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2014]

Dòng chữ trong tranh: Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/11/【庆祝513】绘画-圣境-290912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/14/1113.html

Đăng ngày 17-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share