Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên và một số người đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 09-05-2014]


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/9/【庆祝513】浮雕-转轮圣王下世-众生喜相伴-289609.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/350.html

Đăng ngày 17-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share