Học viên Janet ở Israel

[MINH HUỆ 10-05-2014]

Tác phẩm điêu khắc thạch cao mạ vàng: Phát Chính Niệm

Tác phẩm điêu khắc bằng đồng: Phát Chính Niệm

Tác phẩm điêu khắc bằng đất nung: Phát Chính Niệm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/10/【庆祝513】塑像-立掌-289447.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/11/688.html

Đăng ngày 17-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share