Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 03-9-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện vào ngày 31 tháng Tám năm 2013, tại cổng trước công viên Taman Rakyat ở thành phố Klang, giảng chân tướng cho những người dân địa phương và nói với mọi người về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống dưới sự bảo trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thu thập chữ ký tại cổng trước công viên Taman Rakyat ở thành phố Klang

Nhiều người đang tập thể dục buổi sáng đã biết chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vô nhân tính ở Trung Quốc, và đã ký tên ủng hộ cuộc kháng nghị do Hiệp hội các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH) thực hiện. Bản thỉnh nguyện yêu cầu Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền điều tra và ngay lập tức ngăn chặn các hoạt động tội ác của Trung Cộng.

Nha sỹ: “Nếu là ý Chúa, nó sẽ lập tức chấm dứt.”

Một nha sỹ người Ấn Độ, cô Bavani, đã bị sốc khi biết rằng ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô liên tục nói, “Lạy Chúa tôi. Lạy Chúa tôi!” Cô đã ký tên sau đó khích lệ các học viên và nói “Các bạn đang làm việc thiện. Nếu là ý Chúa, nó sẽ kết thúc ngay.”

Hai người phụ nữ Trung Quốc khi biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, đã lập tức ký tên của họ. Họ gọi cả bạn bè đến ký.

Một quý ông người Malaysia đi đến quầy thông tin lắng nghe học viên nói về mổ cướp nội tạng, và sau khi ký tên, đã nói mình là lãnh đạo của một tổ chức phi chính phủ. Ông nói rằng ông có thể cảm nhận là các học viên rất khác biệt, và rằng chính niệm của họ là những gì mà mọi người cần. Ông nói sẽ bảo cấp dưới học hỏi các học viên Pháp Luân Công và ủng hộ Pháp Luân Công.

Một người Malaysia khác, một nhân viên kiểm toán, đã đọc báo cáo về việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, được xuất bản bởi ông David Matas, người được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Anh và con trai đã ký tên thỉnh nguyện.

Một kiểm toán viên Malaysia và con trai ký tên thỉnh nguyện

Anh ấy nói rằng một người họ hàng của anh đã đến Trung Quốc ghép thận năm năm trước nhưng sau đó đã chết.

Một học viên nói với anh ấy rằng ĐCSTQ đã cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, khi môn tu luyện có khoảng 100 triệu người theo học. Đó là khi mổ cướp tạng sống bắt đầu, và nó vẫn đang tiếp diễn đến hôm nay. ĐCSTQ có trong tay hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là “ngân hàng nội tạng” của nó. Nhiều bệnh nhân thiếu hiểu biết đã du lịch đến Trung Quốc khi họ biết rằng có thể tìm thấy một tạng phù hợp ở Trung Quốc trong thời gian ngắn. Số bệnh viện cấy ghép tạng tăng từ 150 đến 600. Đảng lôi kéo quân đội, công an và các bệnh viện vào tội ác này, bao gồm các bác sỹ, những người cũng có lợi ích. Nhiều người dân vô tội và không hoài nghi cũng dính líu vào.

Anh ấy gật đầu đồng ý. Anh ấy nói rằng sẽ kể cho người thân và bạn bè về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Vợ anh ấy cũng đi đến và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/3/马国法轮功学员持续征签-揭露中共活摘罪行(图)-279029.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/14/141987.html)

Đăng ngày 18-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share